Komunikace s Vesmírnými lidmi

Podmínky spojení

 

Přátelé, 

 

již pouhé čtení světelných, pravých informací umožňuje každému navázat spojení s Vesmírnými lidmi. Čtení textů či knih o vesmírných lidech nebo prohlížení obrázků nezůstane již nikdy zapomenuto Vaší duši ani těm ostatním. Každý čtenář světelných - duchovních informací je s láskou pozorován vesmírnými lidmi a ti k němu vysílají ze svých Nebeských světů čistou a posilující energii lásky.

Čtenář světelných informací si tak vždy více či méně zvyšuje vibrační úroveň svých těl duchovních i těla fyzického a tím přispívá k vytváření jemnovibračního pole lásky na celé planetě Zemi. "Pouhým" vysláním myšlenky může čtenář pozdravit Vesmírné přátele, pohladit je, nebo jim sdělit své názory, otázky, prosby. V případě, že poZemšťan splní "podmínky" spojení s těmito pozitivními civilizacemi (viz dále), může přímo komunikovat s Přáteli z Vesmíru a Prvotním Stvořitelem Všeho a Všech. Může se s nimi také osobně setkat, fyzicky či astrálně. Nejčastější otázky poZemšťana směřují k tomu, JAK ROZPOZNAT, že komunikuji s Přáteli a ne se svým vlastním "mozkem"? Odpověď zní: VYCÍTÍTE TO. Nepotřebujete NIC VĚDĚT, NIC ZNÁT, NIC UMĚT, NIČÍM BÝT, NIC MÍT NEBO VLASTNIT. K přijímání pravých informací má vrozené dispozice každá bytost, přátelé - vždyť vy sami jste PRAVÁ PODSTATA - světlo, láska, pravda. Proto ji poznáte. Vždy. Jen se musíte rozpomenout na to, že to umíte. Jen se musíte osvobodit ze zapomnění a především z ovládání svých myšlenek a pocitů. Vzpomeňte si, jak dokázali Pseudotvůrci zpryznit vaše PRAVÉ JÁ. Ne však definitivně...

"PRAVÁ myšlenka je vždy ta, která obsahuje RADOST".

Při každé komunikaci s vesmírnými přáteli přijímáte pozitivní vibrace lásky, pravdy a radosti. Tyto pocity se mohou mísit, prolínat, vy jednoduše PROCÍTÍTE, že přijímané informace jsou ty PRAVÉ. Ano, přátelé, VYCÍTIT JE PRO POZEMŠŤANA OBTÍŽNĚJŠÍ NEŽ VĚDĚT ČI ZNÁT. (Po celá tisíciletí bylo právě VYCIŤOVÁNÍ potlačováno Pseudotvůrci až na úroveň, na jaké se nacházíte nyní. Lidé planety Země dospěli do existencí ubohých loutek, které dělají přesně to, co chtějí a dělají druzí. A myslí si, že to chtějí ONI SAMI.  Pseudotvůrci to museli dokázat, jinak bychom se už dávno rozpomenuli, kým jsme a odkud pocházíme).

Radostný pocit štěstí, klidu, lásky, harmonie a pravdy Vás během komunikace s Vesmírem zcela pohltí.

A TO POZNÁTE. TO SI NESPLETETE...

 

Komunikace - pocity, myšlenky nebo slova?

 

Komunikace s Anděly a Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech probíhá při otevírání Vašeho duchovního srdce, okolo tzv. 3. duchovní otáčky (nejdříve od 2,5, blíže viz "Duchovní cesta, Duchovní růst). Láska a upřímná touha po spojení s Vesmírnými civilizacemi Vás povede k vytouženému cíli, přátelé, návratu Domů, odkud jste dočasně odešli splnit si své světelné poslání tady na Zemi, do zóny vymístění.Počáteční komunikace může být (a často je) opravdu "nenápadná", v podstatě ji nevnímáte zcela vědomě, prostě uděláte, uvidíte či uslyšíte (z počátku jen vašimi tělesnými smysly) něco, co jste měli, co jste v podstatě chtěli. Uvidíte nebo uslyšíte nebo prožijete v "pravou" chvíli něco, co jste vidět, slyšet nebo prožít měli, potřebovali a CHTĚLI. Vesmír Vám takto odpovídá na každou Vaši otázku, reaguje na každičkou Vaši prosbu či myšlenku a pokouší se pomoci Vám do té míry, jakou jste především schopni v dané chvíli přijmout (vše je závislé na Vaší duchovní úrovni, Vašem duchovním poznání a porozumění). V každém okamžiku komunikujete. Zatím nevědomě. Na počátku Vaší snahy komunikovat se svou podstatou není možné, abyste slyšeli jakýkoli slyšitelný hlas, který Vás bude vést. Neboť nejzákladnější komunikace je totiž jen ta skrze POCITY. Neboť ty jsou rozhodující pro VÁŠ VEŠKERÝ ŽIVOT. Může to být také komunikace skrze Vaše myšlenky. V případě, že pozemšťan upřednostňuje myšlenky (které nejsou jeho, jsou produkty negativního stavu) nad svými pocity, tedy věří tomu, co mu říká jeho mozek, jeho intelekt bez ohledu na řeč svých pocitů (které často "říkají" opak), pak NEMÁ PRAKTICKY NIC, co mu může říci, že všechno je jinak, že žije v NEPRAVÉM, FALEŠNÉM, ILUZORNÍM SVĚTĚ. Pokud si člověk neuvědomuje svou ovládanost, to, že jeho myšlenky nejsou jeho a navíc pokud není schopen a ochoten respektovat své vlastní pocity - to NEJPRAVDIVĚJŠÍ, CO MÁ, pak nemá TÉMĚŘ NIC...

 

Nic jednoduššího jako příklad nás nenapadá... Máte před sebou rozhodování. Udělat něco, z čeho nemáte nejlepší, nejjasnější pocit. Máte POCIT strachu, který Vám jasně říká, že TO NEMÁTE DĚLAT. MÁTE TENTO POCIT. POCIT k Vám promlouvá zcela jasně, bez pochybností, ten si nespletete. A co více - KTERÝ SE NIKDY NEMÝLÍ. POCITY JSOU ŘEČÍ DUŠE. A TA SE NEMŮŽE NIKDY ZMÝLIT. 

Pak se zeptáte svého MOZKU (ani se ptát nemusíte, neboť ten na nic nečeká, ten už to "tam dávno má implantované", negativní entity nelení, jak víte). A mozek vám řekne: NEDEJ NA STRACH, NEBUĎ ZBABĚLEC, UDĚLEJ TO! PŘECE NECHCEŠ BÝT NULA, VŠEM PRO SMÍCH, ŽE JSI TO NEDOKÁZAL... 

Co uděláte, přátelé? JAK SE ROZHODNETE? Uděláte to, viďte. Protože ZVÍTĚZIL ROZUM. TEN, který KALKULUJE, SVÁDÍ, HLEDÁ VÝHODY, BRÁNÍ SE VŠEMU POZITIVNÍMU A UPŘEDNOSTŇUJE VLASTNÍ PROSPĚCH, SLÁVU, EGO, HRDOST, MOC...

Ale co vám připadá PRAVÉ, přátelé? Z čeho máte pocit, že jste SAMI SEBOU?

NEGATIVNÍ ENTITY SI MNOU RUCE. PRÁVĚ PROTO, že lidé ŽIJÍ (dobrovolně, z nevědomosti) SVÉ ŽIVOTY V PODSTATĚ pouze ROZUMOVĚ, TEDY NA ZÁKLADĚ MOZKOVÝCH KALKULACÍ, MYŠLENEK, které nejsou jejich. JSOU to právě tyto MOZKOVÉ PRODUKTY, které jsou SILNĚ OVLÁDÁNY NEGATIVNÍM STAVEM, jak už víte. Pseudotvůrci věděli moc dobře, NA CO STAČÍ SE ZAMĚŘIT. A VYCHÁZÍ JIM TO. PODÍVEJTE SE NA SVÉ ŽIVOTY, NA SVÉ negativní myšlenky, KTERÉ VÁS OVLÁDAJÍ, TŘEBAŽE NĚKDY CÍTÍTE, ŽE NĚCO NENÍ TAK, JAK SE JEVÍ.....

Ale kdo by dal na POCITY.... Vždyť to není "in".... Vždyť to je ostuda.....

...všichni to říkají...

 

Pro komunikaci s Vesmírnou podstatou jde tedy PŘEDEVŠÍM O TO, ABYSTE DOKÁZALI porozumět SVÝM POCITŮM A SVÝM MYŠLENKÁM. Abyste dokázali odlišit MYŠLENKY VLASTNÍ (pravé, ty z Vaší podstaty, tedy také Stvořitele Prvotního Všeho a Všech) OD TĚCH NEPRAVÝCH, které Vám pečlivě IMPLANTUJE KAŽDÝM OKAMŽIKEM DO MOZKU NEGATIVNÍ STAV. A tak se pokuste, máte-li upřímnou touhu, rozlišovat myšlenky PRAVÉ od těch nepravých, od těch, které Vám "servírují" ještěři z pekel.

"PRAVÁ myšlenka je vždy ta, která obsahuje RADOST".

 

Toto je, přátelé, CÍL pozemšťana ve fyzickém těle. Vymanit se (z dobrovolně zvoleného) ovládání negativního stavu a v podstatě se "očišťovat" od všech druhů negativních, hrubých vibrací, v nichž se topí. Až dokážete naslouchat svým POCITŮM a rozlišovat MYŠLENKY VAŠE OD TĚCH CIZÍCH, pak už budete mít jen krůček k hlubší komunikaci, pak začnete komunikovat vědomě, pak budete sami sebou, začnete se radovat, začnete se samozřejmě také uzdravovat - začnete se vracet Domů. Vše je o NITERNÉ komunikaci, která je tou nejmocnější a nejvyšší formou komunikace.

Poté, přátelé, jakmile se Vám podaří alespoň do jisté úrovně vyciťovat a přijímat PRAVÉ informace, pokud budete mít tu nejupřímnější touhu a lásku v srdci, můžete se osobně setkat (tedy fyzicky) s přáteli z Vesmíru, navázat s nimi přátelství a třeba taky přijmout jejich pozvání na "proleťku" v jejich létajícím talířku...

A CO SLOVA, ptáte se...

Slova, jak víte, jsou to, co omezuje, dává limity tomu, co cítíte, co opravdu vnímáte, co prožíváte. Jistě se Vám ve Vašem životě stalo, že jste nenacházeli slova pro své myšlenky, pocity a přání, pro vyjádření toho, co jste chtěli. Není divu, slova jsou pouhý slabý, nedokonalý, alternativní, doplňkový dorozumívací prostředek tam, kde "to jinak nejde". V tomto případě "to jinak nejde" u většiny pozemšťanů v hmotném světě, kteří zapomněli a jsou v plném ovládání negativního stavu. Nejde to, neboť od první chvíle svého života v tomto těle bylo "útočeno" a "zamířeno" na Váš MOZEK a jeho co největší rozvoj a také na MLUVENÍ. MLUVIT, MLUVIT, MLUVIT. Ten, kdo nemluví, jako by nebyl. Kdo nemluví "dobře", není nikým. Říkají: Mluvte, mluvte... My doplníme: Ať zamluvíte to, co cítíte. Ať při mluvení plně zaměstnáte mozek a pěkně z úst servírujete cizí mylšenky, jimiž je Váš mozek přeplněný... Útočeno na Váš mozek je samozřejmě také veškerým dalším učením, učením, učením. Toho, co není pravda, co není reálné, co není pravé. JEN ABY TO NIKDO NEPOZNAL, JEN ABY NAD TÍM NIKDO NEZAČAL PŘEMÝŠLET. PROTO JE TŘEBA PŘIDAT, VÍCE A VÍCE... A PSEUDOTVŮRCŮM SE DÍLO DAŘÍ, jak můžete vidět na celé historii LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI od počátku ZAZNAMENANÉ existence. Kolik lží přijímá člověk jen proto, že "TO ŘÍKAJÍ" ostatní. Že to píší ostatní. Že se to UČÍ ostatní. Že to ŽIJOU VŠICHNI OSTATNÍ. Proto je to PRAVDA? 

 PROTO JE TO PRAVDA? 

SKUTEČNĚ PRAVDU POZNÁTE PODLE POČTU LIDÍ, KTEŘÍ JI UZNÁVAJÍ A PROPAGUJÍ? Čím více lidí jí věří, tím jistější je to pravda?

Lidé si však svůj stav SAMI VOLÍ. V každém okamžiku mají SVOBODNOU VOLBU. Mohou KDYKOLI toto změnit. Jakmile se tedy začnete vysvobozovat, začnete se rozpomínat, budete schopni také více a více komunikovat se svou podstatou a se všemi, kteří na Vás čekají.

 

Komunikace

Ve fázi, kdy již skutečně komunikujete a dokážete nevkládat své "vlastní" myšlenky - přesněji řečeno nepravé pseudomyšlenky (vnější impulsy negativního stavu) do toho, co cítíte, niterně vnímáte, pak je dobré si tuto komunikaci také zaznamenávat. Mnoho pozemšťanů toto dělá, právě proto, aby mohli předávat informace Vesmírných přátel ostatním, kteří třeba ještě nejsou komunikace schopni. (Spousta světelné literatury je toho důkazem). Někdo tedy komunikuje tak, že si průběh této komunikace zapisuje do formy sdělení, tito lidé říkají, že jim doslova "ruka začala psát sama", vůbec nevěděli, co budou psát a jaké "to bude". Jednoduše to ucítili. VZALI DO RUKY TUŽKU A PSALI, byť nevěděli, co vlastně psát budou (zkuste čteníčko Hovory s Bohem, N. D. Walsch). Tito lidé jsou zde inkarnováni právě pro toto své teleinformační poslání, mohou předávat životně důležité světelné informace prostřednictvím knih (teleinformační obor). Další pozemšťané komunikují "bez průpisky". Tito lidé si zvolili meditační obor, ovšem nejsou to určitě ti, co celé dny sedí, modlí se a například odříkávají mantry. Jsou tady proto, aby vše lidem předávali, aby sloužili ostatním, aby jim pomáhali na jejich duchovní cestě, ne aby život prožili v tranzu, uzavřeni ve svém světě, bez předávání informací (pokud to jsou informace opravdu PRAVÉ, SVĚTELNÉ). Tito lidé mají tedy tzv. meditátorské poslání a NEZBYTNÁ SOUČÁST JEJICH PRÁCE je předávat tyto informace dále, třeba jen ústně. Někteří také komunikují s pomocí světelných obrázků, propojovacích pomůcek na Anděly a Stvořitele Nejvyššího - pozitivní obrázky jsou silné zářiče pozitivních vibrací a jsou vhodným propojovacím kanálem s Vesmírem, navíc pro někoho mohou být i pomůckou k lepšímu soustředění. K tomuto účelu nabízíme spoustu světelných obrázků, stačí si jen vybrat, který je ten VÁŠ PRAVÝ, ve kterém TO uvidíte, uslyšíte nebo ucítíte... (záložka Obrázky).

Někteří lidé mohou například v rámci komunikace a napojování na vesmírnou podstatu malovat, zpívat, skládat hudbu, hrát na nástroje, tvořit literární či filmová díla - to vše však ze zdrojů a na úrovni pozitivních, jemnovibračních energií, které dokáží napojovat na duchovní podstatu všech, kteří jsou tohoto umění účastni (tedy těch, kdo umění produkují a zároveň těch, kteří jej přijímají). Tito pozemští umělci si zvolili pro tento svůj život meditační umělecký obor jako své poslání. (Například pan J. Lada, L. Štaidl, K. Gott, H. Ondráčková, H. Zagorová a další, viz Vaše poslání).

A tak, přátelé, pokud se chcete spojit se sebou samými, pak stačí jediné. Odpoutat se od HMOTY, která limituje vše, co děláte a také to, co PROŽÍVÁTE. Je to falešná hra iluzí a vy jste to ještě nezjistili... Vše je jen "hra" hmotného, nepravého světa. Ano, žijeme v něm, chtěli jsme jej prožít a podařilo se nám to, avšak to hlavní, co máme dokázat i přes toto limitování je - PROŽÍVAT VÍCE, NEŽ DOVOLUJE TENTO SVĚT. Jedině tak totiž pochopíme, prožijeme a poznáme, co JE SKUTEČNÁ REALITA. Skrze vše, co realita není

Je těžké odpoutat se, byť na několi sekund, od vnímání hmotné reality, viďte, přátelé... Daří se Vám to?

V rámci niterné komunikace je tedy důležité rozlišovat - jak jinak, než vyciťováním (mozek Vám to nepoví...), která informace pochází Z NEBE a která Z PEKELNÝCH SVĚTŮ. Niterná komunikace probíhá neslyšitelně, "v duchu" (uvnitř 4., srdeční čakry, uprostřed hrudi v blízkosti srdce). Neprobíhá slyšitelně, protože slyšitelná komunikace (která je možná prostřednictvím horní, 7. čakry (nad temenem hlavy)) je propojovacím kanálem také pro DRUHOU STRANU. Zde s vámi mohou slyšitelným hlasem komunikovat jak Síly Světla, tak i Síly Temna.

Rozlišení pravých a falešných informací je tedy v rámci slyšitelné komunikace, hlavně pro začatečníky, velice obtížné. Čtvrtá, tedy SRDEČNÍ čakra má  "VÝHODU", že zde mají přístup JEN SÍLY SVĚTLA Z NEBE a STVOŘITEL NEJVYŠŠÍ. Niterná komunikace u "začatečníků" bývá nejprve částečná, ve formě jednoduchých slov. Jedno, dvě, nanejvýš tak tři slova se mohou stále opakovat, dokud je člověk "neuslyší", nevycítí a nepřijme. Jakmile jedinec slovo přijme a zpracuje, přichází další slovo. Dříve to není možné, dříve by to postrádalo jakýkoli smysl. Zkuste se, přátelé, třeba zítra zamyslet nad tím, jestli nedostáváte každý den odpověď na svou otázku. Pořád stejnou. A přesto ji nevidíte. Nebo neslyšíte. Nebo necítíte? Je to ONA.  Zítra ji dostanete zase, pokud ji stále chcete najít, spolehněte se. Uslyšíte ji nebo uvidíte třeba v rozhovoru cizích lidí, nebo v šumění řeky, nebo praskání ohně, ve svém kroku, v motýlku, který kolem Vás proletěl, ve větvičkách na zemi uspořádaných - ne náhodně - do odpovědi, na kterou čekáte...

V závěru duchovní cesty, to jest na konci 7. duchovní otáčky, se komunikace stává naprosto spontánní, se spoustou živých dialogů v průběhu celého dne. Uslyšíte odpovědi na Vše, co vás zajímá, ale také uslyšíte třeba "jen" jak se má Ptaah nebo Semjase či další vesmírní přátelé, kteří se na komunikaci s Vámi moc těší.

Váš duchovní vývoj, přátelé, je založen na Vašem aktivním a upřímném zájmu, na Vaší potřebě klást otázky a na Vašem upřímném PŘÁNÍ A ZÁJMU o přátelství a odpovědi Andělů a Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. 

 

 

"Podmínky" spojení s VESMÍRNÝMI LIDMI

 

Nastal tedy "čas" uvést "podmínky" spojení s přáteli z Vesmíru a s naším Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech. "Kvality"  jako materialismus a požitky negativní úrovně bytí, které v současnosti vládnou celému světu jsou tak silné, že pro mnoho lidí bude splnění těchto podmínek "nadlidský" výkon. Přátelé, VY JSTE TI, kteří TO DOKÁŽETE. Vše negativní LZE VŽDYCKY ZAMÍTNOUT, ZTRATIT. KDYKOLI SI VY SAMI BUDETE PŘÁT. Osvoboďte se (alespoň částečně) od hmoty, od lásky ke hmotě, ke všemu, na co si můžete sáhnout, co můžete vidět, slyšet, čichat nebo chutnat. Nic z toho totiž není nejen důležité, ale ani REÁLNÉ.

Vaše podstata není hmotná. Jste tady, abyste se na to rozpomenuli a tyto "kvality" hmotného světa jen využívali, ne jimi BYLI. Jakmile se rozpomenete, KÝM JSTE a ČÍM JE HMOTNÝ SVĚT PRO VÁS (blíže viz čteníčko Přijímání Boha, kde se dozvíte, v jakých falešných představách žijete), pak tyto níže uvedené podmínky nebudou pro vás žádnými PODMÍNKAMI. Budou projevem Vaší PŘIROZENOSTI.

Vaše BYTÍ NENÍ NIČÍM PODMÍNĚNO.

Níže uvedené "podmínky" jsou v podstatě pomůckou, jak postupovat vpřed, pokud jste se vydali na cestu ke Světlu. Jedná se o základní předpoklady vašeho vlastního bytí v tomto pozemském, hmotném životě v případě, že si volíte život pozitivní a svůj duchovní růst. Díky jejich naplňování v tomto fyzickém, hmotném světě a těle zvyšujete, případně stabilizujete svou vibrační - duchovní úroveň.

 

Je nezbytné:

 • Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí.
 • Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí, čeho jsou aktuálně schopni (vzhledem ke své úrovni).
 • Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí, než my, lidé.
 • Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, nekouřit.
 • Zbavit se negativní literatury, tj. knih a časopisů o válkách, násilí, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.). Jsou to všechno zářiče hrubovibračních energií. Oslabují vaše energetické pole a hrubé vibrace působí na vaše vlastní zdraví i zdraví ostatních, kteří s vámi žijí.
 • Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy (v nichž je násilí, agresivita, intriky...). Neztotožňovat se s politikou, neboť je plná hrubých vibrací (vše, co má v sobě negativní energie vyvstávající z touhy po moci, vládě, zákonech, uplatňování nesmyslných práv a povinností, přikazování, ovládání je oslabující, ovládající a srážející váš vlastní duchovní růst).
 • Nevlastnit nepotřebný majetek (Vlastnění nemá žádný význam, neboť se týká hmoty a negativní touhy něco mít, vlastnit. Tato vlastnost, resp. touha by se vám do vyšších dimenzí nehodila, přátelé, nemohli by jste převibrovat či žít ve vyšších dimenzích, neboť tam nikdo nic nevlastní, nikdo nemá touhu vlastnit, nikdo ji nezná, všechno patří všem, vše je Stvořitele - tedy všech).  Zajistit si jen to nezbytné pro svůj pozitivní a zdravý život, to je vaším úkolem.
 • Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.
 • Pracovat alespoň minimálně pro ostatní bytosti ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím způsobem. Jedná se o práci nezištnou, vedoucí ku prospěchu všech a jejich návratu Domů.
 • Neubližovat jiným stvořením, bez vyjímky.
 • Odpouštět bližním a sobě.

 

Pro zahájení komunikace s Přáteli z Vesmíru nebo se Stvořitelem Nejvyšším není třeba, přátelé, znát žádné ustálené spojení či zavazující odstavce, zaříkávadla, úryvky či modlitby. Neboť není nic důležitějšího a silnějšího než POUHÉ UPŘÍMNÉ SRDCE a TOUHA PO SPOJENÍ A PROŽITÍ SVÉ PODSTATY. Stvořitel a všechny vesmírné bytosti zachytí jakoukoli Vaši myšlenku, pocit touhy po komunikaci, bez ohledu na to, zda předříkáváte nazpaměť nějaké procedury.... Stačí se soustředit na spojení, oprostit se od myšlenkových pochodů, "vyřadit z provozu" mozek (na který bude v tu chvíli o to více útočit negativní strana a dodávat vám své negativní impulsy), upřímně prosit a s úctou a láskou v srdci vyčkávat.

Pokud by někomu z vás přece jen pomohla nějaká rada, lépe se například soustředíte a oprošťujete od myšlenek při odříkávání slov či vět, pak nabízíme například tuto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní Všeho a Všech, mnou milovaný, prosím o spojení 

- s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, Gorlojem, Semjase, Asket, Nerou, Jamahamou, Talidou a mými MDB..." (u MDB doporučujeme se spojovat pouze s MDB od +5. nebeské dimenze a výše, v opačném případě byste se napojili na negativní stav)

Můžete prosit o spojení s mnoha dalšími světelnými bytostmi z nebeských společenství, s kýmkoliv si zvolíte. Stačí v duchu říct jeho/její jméno nebo si tuto bytost jen představit a již myšlenka k němu nebo k ní letí. Pokud neznáte další jména přátel vesmírných, vyšlete k nim jen myšlenku, prosbičku, ať se s vámi spojí někdo z vesmírné flotily, který, nebo která má touhu si s Vámi popovídat...

Při tomto spojování je NUTNÉ mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci. Můžete si připravit také tužku a papír, abyste si mohli zaznamenávat odpovědi na své otázky nebo rady. Při samotném psaní je pak velice důležité vysílat jen lásku a nevkládat do proudu slov své vlastní myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Niterná komunikace probíhá nejlépe přes čtvrtou, tedy srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která, pokud je dostatečně otevřená, slouží jako filtr před negativními entitami, resp. jejich impulsy. (Jak jsme uvedli už dříve, komunikovat lze také přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde však mohou být napojeny obě strany, tj. i negativní entity. Tato forma komunikace je tedy náročnější na intuici, vlastní vyciťování). 

Přejeme vám, přátelé, nekonečné množství krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi.

 

Už na vás čekají... Přijdete? 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...