"Proč by byl Vesmír tak veliký, kdybychom v něm byli jen my, poZEMšťané...."

 

 

Přátelé,

 

je pro nás nevýslovnou radostí podělit se s Vámi o hřejivé přátelství pozitivních vesmírných civilizací obývajících různé planety v mnoha dimenzích bytí. Pozitivní vesmírné bytosti touží po přátelství s pozemšťany, kterým tak chtějí projevit svou lásku a rovnost. Pozitivní vesmírné civilizace jsou ve srovnání s pozemšťany mnohem vyspělejší civilizace, a to jak ve smyslu duchovním, tak i technickém a mentálním. Jsou to civilizace, které žijí plně v SOULADU s vesmírnými zákony, zákony Nejvyššími, zákony Stvořitele Prvotního Všeho a Všech. Žijí v absolutní LÁSCE a PRAVDĚ.

Po celou existenci lidstva na naší planetě Zemi navštěvují vesmírní přátelé pozemšťany, aby jim projevili svou náklonnost, lásku a také jim nabídli pomoc. Pomoc v nelehké situaci, ve které se lidsvo v pravidelných časových epochách nacházelo a nachází. 

Pozitivní vesmírné civilizace žijí v naprosté harmonii. Jejich život je nejčistším vyjádřením respektu a úcty ke všem hodnotám, vycházejícím z lásky a života samotného. Jednotlivé civilizace se od sebe liší pouze například vzhledem svého těla, místem svého působení nebo duchovní úrovní (která je ovšem oproti pozemské nulové nesrovnatelně vysoká). Dohromady však všechny pozitivní vesmírné civilizace tvoří naprostou jednotu, respektující se navzájem a uctívající Nejvyšší pravdu. Jejich těla jsou jednak hmotná (tedy viditelná z pohledu našeho fyzického bytí, stejně jako naše), tak polohmotná a také zcela nehmotná (duchovní). Všechny pozitivní vesmírné bytosti vyzařují lásku, mají otevřené všechny čakry, a proto můžeme na jejich tělě spatřit doslova světlo, vyzařující z míst, kde se jednotlivé čakry nacházejí. Kolem celého jejich těla září aura nádhernými pozitivními barvami, celí takto září láskou.

 

Setkání s těmito bytostmi je nepopsatelný zážitek pro každého pozemšťana, neboť síla světla a lásky je doslova nabíjející a ohromující. Přáli bychom si, přátelé, aby jste i VY poznali jedinečnost přátelství s vesmírnými přáteli a sílu jejich pokory, lásky a moudrosti. 

 

Vždy máte příležitost, přátelé. Stačí upřímná touha po setkání a čisté srdce toužící projevit lásku.

Přejeme Vám nádherné zážitky při osobních setkáních s vesmírnými přáteli.

Auron a Ema

 

Harmonický život na NOVÉ ZEMI V 5.DIMENZI

 

Domy obyvatel NOVÉ ZEMĚ - v 5.dimenzi planety Země. Na střechách svých domů garážují své vesmírné lodě.

 

Mapa NOVÉ ZEMĚ v 5.dimenzi, jejíž obyvatelé se na Vás již moc těší.

Milovaní vesmírní přátelé nezištně a s láskou pomáhají obyvatelům Nové ZEMĚ.

 

Láskyplní, pozitivní vesmírní přátelé z Plejád a z dalších pozitivních nebeských společností jsou připraveni přepravit jakéhokoli pozemšťana, který si splnil své světelné poslání, na NOVOU ZEMI do 5.dimenze. V případě možné evakuace jsou také připraveni přepravit všechny POZITIVNÍ pozemšťany na tuto NEBESKOU NOVOU ZEMI v 5.dimenzi.

 

Velitelsví Aštarovy vesmírné flotily na mateřské vesmírné lodi - stanice Šáre (na délku 42 km), ze které vylétávají menší lodě. 

 

Aštar Šeran velí 100 000 mateřských lodí, které hlídkují kolem naší planety Země v zimním období a jsou připraveny na případnou evakuaci pozitivních lidí planety Země.

 

Vesmírné mírumilovné bytosti ochraňují planetu Zemi před vpádem negativních mimozemšťanů (ještěrů z pekel), eliminují negativní dopady lidské činnosti za planetu Zemi i její obyvatel, zabraňují katastrofám a oddalují zotročení lidstva skrze čipovou totalitu. Nemohou to však dělat donekonečna.

V letním období hlídá naši planetu Zemi Ptaahova vesmírná flotila z Plejád (výška velitelské Ptaahovy lodi 17km).


 

 

 

 

 

 

 

 

K návratu do NEBESKÝCH SVĚTŮ, na Novou Zemi do 5. dimenze stačí JEDINÉ, přátelé.

OTEVŘÍT SVÉ SRDCE a ŽÍT POUZE JÍM.

ZA VŠECH OKOLNOSTÍ SE ŘIĎTE JEN SVÝM SRDCEM, děj se co děj...

 

Všichni na Vás čekají... Přijdete?

Těšíme se...