Náplní jednotlivých následujících (pod)podzáložek je sedm kapitol knihy Základy lidské duchovnosti, ČÁST PRVNÍ - DUCHOVNÍ ÚPADEK.

Pro lepší orientaci a přehled uvádíme níže pouze jejich názvy - kapitoly jsou zpracovány v následujících jednotlivých pod(pod)záložkách.

 

 

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI

Petr D. F., 1982

 

ČÁST PRVNÍ

DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

1. Definice a principy duchovnosti obecně a lidské duchovnosti zvlášť. Pojem Nejvyššího.

2. Vznik hmoty, Vesmíru a sentientních bytostí. Původní účel, cíl a uspořádání lidského života a jeho přírodního, duševního a duchovního stavu.

3. Počátek a důvody lidského duchovního úpadku

4. Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na vývoj člověčenstva jako celku

5. Důsledky a dopad lidského duchovního úpadku na jednotlivé oblasti lidského života, lidských aktivit, systémů a vztahů

6. HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR. KONEC LIDSKÉ ÉRY.

7. Současný stav věcí v rozpoložení člověčenstva a lidské duchovnosti, příprava na nový věk.