Přátelé,

následující rozhovor je dílčím, osobním rozhovorem paní Drahomíry s Vesmírnými přáteli. Je jedním z mnoha, které tvoří knihu Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru (autora I. A. Bendy a dalších pozemšťanů, kteří se kontaktují s Vesmírnými lidmi a někteří z nich také navštěvují na jejich lodích). Všech deset dílů těchto rozhovorů najdete v záložce čteníčko.

 

1092.  Elixír mládí        (Přijala Drahomíra K.)                           

1.7.2000                       Místo: Praha

 

Stvořiteli, mnou vroucně milovaný, mohu s Tebou hovořit ?

 

„Ano. Čeho se naše dnešní „debata“ bude týkat?“

 

Ráda poznám pravý význam RADOSTI, SMÍCHU, HUMORU a ÚSMĚVU ve vztahu k sobě samé(mu), interpersonálnímu a k dalším bytostem (duším) Stvoření. Můžeš mě prosím tě poučit?

 

„Jistě, dcero, piš si následující sdělení:

 

Lidé prožívají vše, co zasévají. Zasévají-li trpkost, hořkost, smutek, nelibost, zlobu – sklízejí plody téhož ve znásobené míře. Chce-li někdo svítit, hřát, měl by znát nástroje, kterými toho lze docílit.

 

ÚSMĚV je duševní pohlazení jak pro vysílajícího, tak pro příjemce. Je to první paprsek – posel lásky a radosti, zacílený na objekt pozornosti. Je to kaskáda (vodopád) uvolněné energie, kterou s láskou, něhou, porozuměním, nadšením a neskrývaným veselím obdarováváme nejen sami sebe a osoby, s kterými dlíme, ale toto vlnění, energie, informace obohacuje celé Stvoření.

Je rovno slunečnímu světlu = ŽIVOTODÁRNÁ FONTÁNA povznášející, objímající a prostupující tmu. Zvyšuje vibrace, je doslova ELIXÍREM MLÁDÍ – prodlužuje život zvýšeným přísunem kyslíku počínaje....  Vše v okolí rezonuje radostí a spouští symfonii radosti hranou nejenom na hlasivky. Samozřejmě, jde-li o smích srdečný, přející, osvobozující, láskyplný, všeobjímající, zvonečkový, pozitivní. Tělo člověka zaznamenává jinou kvalitu chemického složení buněk u optimisticky laděné bytosti, než v opačném případě. Buňky – energie – se doslova omlazují a pročišťují. Upřímný, radostný, „čistý“ smích zkvalitňuje život ve všech jeho podobách a doslova PRODLUŽUJE proces žití.

HUMOR je velmi potřebné a delikátní umění. Má schopnost probouzet a produkovat (tvořit, rodit) smích (i úsměv), smích navozuje RADOST a naopak. Humor je velmi vážné umění – na jeho kvalitě, jemnosti, precizní čistotě závisí rozeznění určitých tónin v duších příjemců. Humorista nese jako vysílač plnou zodpovědnost za harmonickou či disharmonickou „hru orchestru“, kterou rozezvučí. Vibrace zvyšuje něha, láska, laskavost, čistota, průzračnost.

Jemně laděná zvonkohra zní poněkud odlišně od bušení do plechových hrnců. Podle volby partu se všichni zúčastnění stávají spoluhráči v orchestru vysoké kvality anebo „kutálky“ nejpodřadnějšího zrna. KAŽDÉ SLOVO má svoji přesnou vibrační hodnotu, KAŽDÝ ZVUK i TÓN. Všechno roste vzhůru! Směrem dolů vše upadá a uvadá! Volte proto podle svých nejhlubších přesvědčení i způsob humoru (s čím harmonujete), i toto je (tvoření) TVORBA.

 

Tu nejlepší volbu přeje všem svým milovaným dětem, VÁM, váš Stvořitel.“

 

Děkuji Ti, milovaný Otče – Matko – Synu – Dcero za dnešní poučení. S LÁSKOU a ÚSMĚVEM se loučí Drahomíra.

 

A tak tedy, přátelé, pokud se chcete smát, smějte se. Obdarováváte tím nejen sebe, ale také ostatní. Věřte, že i v těch nejtěžších pozemských chvílích je vždy čemu se smát a proč BÝT ŠŤASTNÝ. Už tomu věříte?

Těšíme se na Vás a Váš úsměv.

S láskou a radostí

Auron a Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...´

... LÁSKA JE KLÍČEM KE VŠEMU...

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ A PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ JE JEDINÝM PŘEDPOKLADEM DUCHOVNÍHO RŮSTU

A

PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM JE JEDINÝM VAŠÍM CÍLEM A PŘEDPOKLADEM

NEKONEČNÉHO ŽIVOTA.

 

...VÁŠ NÁVRAT DOMŮ JE ZÁLEŽITOSTÍ VAŠEHO ROZPOMENUTÍ SE A VAŠEHO DUCHOVNÍHO RŮSTU, KTERÉHO DOSÁHNETE...

 

MOC TOUŽÍTE VRÁTIT SE DOMŮ, DO NEBESKÝCH SPOLEČNOSTÍ PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH...

Přejeme Vám šťastný návrat Domů...