CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_UVOD.doc (243712)

 

 

ČÁST I: DUCHOVNÍ ÚPADEK

 

Kapitola první: DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNOSTI OBECNĚ A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI ZVLÁŠŤ. POJEM NEJVYŠŠÍHO

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_1.doc (185344)

 

Kapitola druhá: VZNIK HMOTY, VESMÍRU A SENTIENTNÍCH BYTOSTÍ. PŮVODNÍ ÚČEL, CÍL A USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÉHO ŽIVOTA A JEHO PŘÍRODNÍHO, DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO STAVU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_2.doc (689152)

 

Kapitola třetí: POČÁTEK A DŮVODY LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_3.doc (478208)

 

Kapitola čtvrtá: DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA VÝVOJ ČLOVĚČENSTVA JAKO CELKU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_4.doc (245760)

 

Kapitola pátá: DŮSLEDKY A DOPAD LIDSKÉHO DUCHOVNÍHO ÚPADKU NA JEDNOTLIVÉ OBLASTI LIDSKÉHO ŽIVOTA, LIDSKÝCH AKTIVIT, SYSTÉMŮ A VZTAHŮ

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_5.doc (452096)

 

Kapitola šestá: HLUBOKÁ KRIZE VŠECH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ, HODNOT, TRADIC, ZVYKŮ A KULTUR. KONEC LIDSKÉ ÉRY

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_6.doc (149504)

 

Kapitola sedmá: SOUČASNÝ STAV VĚCÍ V ROZPOLOŽENÍ ČLOVĚČENSTVA A LIDSKÉ DUCHOVNOSTI, PŘÍPRAVA NA NOVÝ VĚK

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_1_7.doc (145408)

 

 

ČÁST II: DUCHOVNÍ OBROZENÍ

 

Kapitola první: CHÁPÁNÍ PRAVÉ LIDSKÉ PŘIROZENOSTI

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_1.doc (151040)

 

Kapitola druhá: STRUKTURA LIDSKÉ MYSLI

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_2.doc (120832)

 

Kapitola třetí: DYNAMIKA LIDSKÉ MYSLI, BUDOVÁNÍ NOVÉ DUCHOVNÍ PSYCHOLOGIE A NOVÝCH DUCHOVNÍCH SPOLEČENSKÝCH VĚD

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_3.doc (172544)

 

Kapitola čtvrtá: OČISTA A SYNTÉZA ZRNEK PRAVD EXISTUJÍCÍCH V TRADICÍCH A KONVENCÍCH LIDSKÝCH SYSTÉMŮ

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_4.doc (175104)

 

Kapitola pátá: OTEVŘENÍ VŠECH ÚROVNÍ JSOUCNA A BYTÍ A VYBUDOVÁNÍ STÁLÉHO MOSTU MEZI NIMI

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_5.doc (127488)

 

Kapitola šestá: NEBEZPEČÍ A OPATRNOST V PROCESU OTVÍRÁNÍ A BUDOVÁNÍ. RIZIKA PŘECHODU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_6.doc (134144)

 

Kapitola sedmá: VHODNÉ A SPRÁVNÉ NÁSTROJE A STAVEBNÍ BLOKY NOVÉHO VĚKU. ROZVOJ NOVÝCH METOD LIDSKÝCH SYSTÉMŮ

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_2_7.doc (89600)

 

 

ČÁST III: DUCHOVNÍ POKROK

 

Kapitola první: DEFINICE A PRINCIPY DUCHOVNÍHO POKROKU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_1.doc (89600)

 

Kapitola druhá: NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TOHOTO USPOŘÁDÁNÍ

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_2.doc (150016)

 

Kapitola třetí: NOVÁ DYNAMIKA LIDSKÝCH SYSTÉMŮ: ANALÝZA TÉTO DYNAMIKY

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_3.doc (82944)

 

Kapitola čtvrtá: POVAHA A USPOŘÁDÁNÍ NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_4.doc (89600)

 

Kapitola pátá: MÍSTO, ÚČEL A CÍLE NOVÉHO ČLOVĚČENSTVA A JEHO SYSTÉMŮ V UNIVERZALITĚ POVŠECHNOSTI

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_5.doc (108032)

 

Kapitola šestá: ŽIVOTNÍ STYL A VZTAHY LIDÍ V NOVÉ ÉŘE. ANALÝZA NOVÉ DUCHOVNOSTI

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_6.doc (114688)

 

Kapitola sedmá: PERSPEKTIVY A BUDOUCÍ MOŽNOSTI ROZVOJE LIDÍ A JEJICH DUCHOVNÍHO POKROKU

CZ_ZAKLADY_LIDSKE_DUCHOVNOSTI_3_7.doc (81408)

 

 

 

... LÁSKA JE KLÍČEM KE VŠEMU...

PRÁCE SVĚTELNÁ NA SOBĚ A PRÁCE SVĚTELNÁ NEZIŠTNÁ PRO DRUHÉ JE JEDINÝM PŘEDPOKLADEM DUCHOVNÍHO RŮSTU

A

PLNÉHO ZDRAVÍ.

ŽÍT LÁSKYPLNÝM, POZITIVNÍM ŽIVOTEM JE JEDINÝM VAŠÍM CÍLEM A PŘEDPOKLADEM

NEKONEČNÉHO ŽIVOTA.

 

...VÁŠ NÁVRAT DOMŮ JE ZÁLEŽITOSTÍ VAŠEHO ROZPOMENUTÍ SE A VAŠEHO DUCHOVNÍHO RŮSTU, KTERÉHO DOSÁHNETE...

MOC TOUŽÍTE VRÁTIT SE DOMŮ, DO NEBESKÝCH SPOLEČNOSTÍ PRVOTNÍHO STVOŘITELE VŠEHO A VŠECH...

Přejeme Vám šťastný návrat Domů...