Přátelé,

tato kapitolka byla utvořena na základě našeho vycítění při hledání odpovědi na otázku, jak pomoci i těm bytostem, které prozatím nenacházejí možnosti řešení své situace na planetě Zemi z podrobných, obsáhlejších textů, které Vám nabízíme v ostatních záložkách...

Následující informace tedy mohou být pro Vás pomůckou v rámci Vašich počátečních snah vykročit na PRAVOU cestu, cestu Domů...

 

Mohou být pro Vás radou, jak ZAČÍT...

Radou, jak začít být VĚDOMĚ tím, kým skutečně jste, tedy duchovní, pozitivní bytostí a - PROŽÍVAT TUTO SKUTEČNOST.

Radou, co dělat v rámci základních Vesmírných principů, abyste se mohli SPOJIT a KOMUNIKOVAT se svou podstatou - DUŠÍ, s Vesmírnými přáteli a samotným Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech.

Radou, jak ZAČÍT DUCHOVNĚ RŮST...

 

Samotný duchovní růst je záležitostí zásadních změn, které člověk svobodně učiní v hmotném životě, jakmile se rozpomene, že pravá realita hmotná není a že pravý smysl života se nachází také mimo hmotu, mimo prostor a čas...

Vše, čemu doposud falešně věřil a považoval za reálné, se ukáže jako KLAM a obrovská past, do které po celý svůj život padal.

Duchovní růst, pochopení těch nejzákladnějších kosmických pravd, ze kterých sám člověk vzešel, je pro mnoho bytostí dlouhodobým procesem PROBOUZENÍ SE Z REALITY, KTERÁ NEEXISTUJE. Záleží na každé bytosti, jaký rychlý postup svého vysvobozování si zvolí. Kosmické pravdy jsou totiž jednoduché a zcela PŘIROZENÉ, ovšem pro bytost ovládanou může být cesta z vysvobození více složitá než pro druhého, například více odolávajícího ovládacím programům Sil temna.

Následující základní body nechť jsou tedy pro Vás pomůckou, jak si srovnat své prvotní cíle, jak rozeznat silné zdroje hrubých vibrací, které po celý život přijímáte a NEUSTÁLE MNOŽÍTE. Pokud jste se skutečně dostali do fáze, kdy se toužíte vymanit z vlivu ovládacích programů Sil temna a odemknout dveře své Duchovní cesty - cesty Domů, pak pojďte dále, přátelé...

Přejeme Vám procítění Vašich neomezených možností a víru ve vlastní schopnosti.

Přejeme Vám radostnou CESTU DOMŮ a nádherné okamžiky při spojování se s Vesmírnými bytostmi světla.

 

Aby člověk žijící na "naší" planetě Zemi (planetě Nula) v této záporné, minus třetí dimenzi bytí, v zóně vymístění (blíže doporučujeme klíčový zdroj Pravdy Nové Zjevení Pána Ježíše Krista nebo také další záložky tohoto webu) mohl překonat ovládání pseudotvůrců, jež se projevuje ve všech úrovních a formách jeho pozemského bytí, a aby se mohl v rámci tohoto osvobozování spojovat se svou pravou - duchovní - podstatou a navazovat přátelství s Vesmírnými přáteli, je nezbytné začít zjemnňovat VIBRACE svého FYZICKÉHO těla, které je doslova zaneřáděné hrubými vibracemi veškeré hmoty tohoto světa a produktů negativního stavu, jež na Zemi vládne a rychle dosahuje svého završení.

Na počátku cesty k Pravému životu je důležité upřímně se pokoušet naplňovat následující činnosti práce na sobě:

 

1.

Projevujte UPŘÍMNOU LÁSKU KE VŠEMU A KE VŠEM

Z lásky jste vzešli, přátelé, proto láska je to jediné, co je skutečné a co existuje. Máte ji v sobě, v každé buňce svého těla, v každé částečce Vaší nehmotné podstaty. Celý VESMÍR, vše, co existuje, má JEDINOU STAVEBNÍ LÁTKU. LÁSKU. Odemkněte ji z vězení, do kterého jste ji uvrhli, když jste uvěřili pseudotvůrcům a jejich falešnému hmotnému světu, kde láska není považována za podstatu všeho, co existuje...

Rozpomeňte se na svou nekonečnou vděčnost a lásku, kterou chcete všemu a všem projevovat. 

Přírodě, lidem i sobě samým. Jedině tak budete tím, čím skutečně jste. Všechno kolem Vás a ve Vás není nic než LÁSKA. Cítíte, jak Vás všechno miluje? Cítíte, že stromy, rostliny, zvířátka jsou tady pro Vás, že Vám touží pomáhat? Cítíte, že veškerá krása světa je určena Vám? Zcela nezištně se Vám dává. Vše, co na planetě máte, je tady pro Vás. Je to DAR STVOŘITELE, který nám NEZIŠTNĚ DAROVAL VEŠKERÉ PODMÍNKY K ŽIVOTU K PLNÉMU UŽÍVÁNÍ.

Bez podmínek. Napadlo Vás někdy, že vše, co máte, Vám bylo dáno, Vám bylo dáno nezištně a z lásky? To, že samotní loutkolidé dokázali skočit na lep Pseudotvůrcům a UVĚŘIT PODMÍNĚNOSTI základních životních potřeb (!), to je věc jiná. Také jste uvěřili tomu, že si musíte zasloužit JÍST, BYDLET, SPÁT nebo BÝT ZDRAVÝ či mít si co obléknout? Že na toto vše musíte obětovat každý okamžik svého života, tím, že si to musíte pracně obstarat otrockou prací a nemít čas na to, KVŮLI ČEMU JSTE TADY PŘIŠLI? Opravdu si myslíte, že si musíte ZASLOUŽIT PODMÍNKY K ŽIVOTU? Tak to není, přátelé, TO NENÍ ZÁLEŽITOST LÁSKY, ale pseudolásky z dílny Ještěrů z pekel.

A tak tedy, přátelé, prociťujte v každém okamžiku svého pozemského života nekonečnou a nezištnou LÁSKU, která je VAŠÍ VLASTNÍ PODSTATOU.

JEDINĚ LÁSKA VÁS ZACHRÁNÍ OD ZLÉHO.

JEDINĚ LÁSKA VÁS UZDRAVÍ ZE VŠECH NEMOCÍ.

Zkuste si představovat, že všechno, co existuje, máte rádi - proto, že to vůbec existuje a že vám to dává možnost existovat také...

Pak budete nejsilnější.

Pak se vrátíte Domů.

 

2.

NEBUĎTE ZDROJEM ani PŘÍJEMCEM NEGATIVNÍCH MYŠLENEK, SLOV A ČINŮ

Negativní myšlenky jsou ničící, destruktivní myšlenky - jsou to egoistické myšlenky: myšlenky závisti, žárlivosti, nenávisti, hněvu, vzteku, agrese vůči bližnímu; jsou to depresivní myšlenky, myšlenky povyšování a ponižování; jsou to očekávání, myšlenky nedůvěry a nepřízně; jsou to hloubavé myšlenky přemýšlení, zamyšlení se, lpění na minulém i na budoucím; jsou to myšlenky strachu - strachu o existenci, strachu z nemoci, utrpení, nouze nebo smrti, strachu z toho, že nebudeme schopni dostát požadavkům všedního dne, strachu ze ztráty bohatství, ztráty partnera nebo bližních; jsou to myšlenky sebelítosti a falešného soucitu s bližním, který tomuto nikterak nepomáhá; jsou to myšlenky ničení, vykořisťování, trýznění a vraždění, především co se týče přírody, rostlin a zvířat; jsou to myšlenky na majetek, přání něco být či mít, myšlenky lačnosti po moci a panování; jsou to svévolné, sobecké myšlenky, bezohledné myšlenky, které se točí jen kolem vlastních zájmů a vlastního prospěchu.

Připadá vám, přátelé, že snad ani během dne nemáte jiné než výše uvedené myšlenky? Strach, lítost, zlost, nedůvěru, očekávání, vlastní zájmy... A co vaše okolí, nevysílá myšlenkové energie stejného negativního náboje? Vaši příbuzní, známí, přátelé, rodina, neznámí, média... všichni a všechno?

Tak buďte opatrní, přátelé, protože síla negativity je obrovská, v případě, že jí podlehnete jako reálné skutečnosti.

Nemoci, utrpení, život ve lži a nakonec dokonalé otroctví bez možnosti úniku, to by vás čekalo, pokud by jste se dále brouzdali v těchto hrubých vibracích negativních myšlenek a obtěžkávali jimi sebe.

 

Ale VY JSTE SE ROZHODLI TO ZASTAVIT.

VY JSTE SE ROZHODLI VYMANIT SE Z OKOVŮ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ NEGATIVNÍHO STAVU.

VY JSTE SE UŽ ROZHODLI, ŽE NEGATIVNÍ MYŠLENKY NEBUOU SOUČÁSTÍ VAŠEHO ŽIVOTA.

Nechť jsou Vaše myšlenky nabité pozitivitou, radostí a láskou.

 

 

3.

NEPOMLOUVEJTE, NEHODNOŤTE ŽIVOTY DRUHÝCH,

NESUĎTE

Ano, toto JE součást každodenního života - pseudoživota LOUTKOLIDÍ na planetě Zemi. Víme to. Jak často láká mluvit o druhých, řešit je, pomlouvat, hodnotit jejich životy (které my sami bychom určitě takto nevedli). Jak láká posuzovat myšlení, slova či skutky OSTATNÍCH. Napadlo Vás někdy, přátelé, že TOTO JE HLAVNÍ SOUČÁST VAŠEHO PSEUDOŽIVOTA? Že jste ovládáni natolik, že se zabýváte v každé volné chvíli životy druhých, zatímco VÁŠ VLASTNÍ NEZVLÁDÁTE A NEJSTE S NÍM SPOKOJENI?

Je to jeden z nejlépe fungujících ovládacích programů a vy jste jejím úspěšným a častým uživatelem. Máte potřebu (falešnou, vynucenou) zabývat se druhými. Toto je však cesta do pekel. TO  JEDINÉ, CO JE PRO VÁS OPRAVDU DŮLEŽITÉ, JE VÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT, PŘÁTELÉ. To, že řešíte ostatní, nemá ABSOLUTNĚ ŽÁDNÝ VÝZNAM. TEDY KROMĚ TOHO, ŽE  SE ŘÍTÍTE DO PEKEL. POSUZUJETE - dokonce ODSUZUJETE - SVOBODNÉ VOLBY OSTATNÍCH BYTOSTÍ, zatímco VAŠE VLASTNÍ VOLBY POVAŽUJETE ZA NEPOSUZOVÁNÍHODNÉ, za NEDOTKNUTELNÉ... a za jediné správné...

Někteří lidé dokonce věří, že ti ostatní mohou za jejich vlastnÍ život, za to, co se jim samotným stalo, že jim ten druhý znemožnil to či ono, že kvůli jiným se jim podařilo nebo nepodařilo to či ono.... Jaké hluboké nepochopení podstaty veškerého bytí...

Nenechte se mylně uchlácholit a opít, že druzí jsou ti, kteří ovlivňují Váš život, ať chcete nebo ne, a proto že prý musíte tyto lidi řešit, nadávat na ně, pomlouvat, nebo také chválit, jak jsou dobří, chytří, úspěšní či nemožní.

Tím, že se zabýváte životy druhých, tím, jak ostatní žijí (ať už dle vašeho názoru dobře či špatně), nijak nepomáháte ani sobě, ani těmto ostatním. Zamotáváte se "krásně" do spárů negativních vibrací, prohlubujete si svůj duchovní pokles tím, že HODNOTÍTE něco, co vůbec HODNOTIT NEMŮŽETE. Jednoduše nemůžete. ZAMYKÁTE SI BRÁNU K PRAVDĚ, K DOMOVU. Přátelé, už víte, že KAŽDÝ ČLOVĚK JE BYTOST, která má svobonou vůli. V KAŽDÉM OKAMŽIKU SE KAŽDÝ Z NÁS ROZHODUJE, CO UČINÍ A CO SI UTVOŘÍ. Ať už se každý člověk ve svém životě rozhoduje jakkoli (dělá pozitivní nebo negativní věci), vždy tak koná z VLASTNÍHO SVOBODNÉHO ROZHODNUTÍ. VŽDY TAK KONÁ Z NĚJAKÉHO DŮVODU. TEN DŮVOD JE DŮVODEM PRO NĚJ SAMOTNÉHO. PROTO NENÍ MOŽNÉ, abyste VY posuzovali oprávněnost nebo "správnost" ROZHODNUTNÍ OSTATNÍCH.

 

Nemusíte se "bát" - NIKDO, ŽÁDNÝ JINÝ ČLOVĚK - ať už žije podle Vašeho názoru dobře či špatně, NENÍ STRŮJCEM VAŠEHO VLASTNÍHO ŽIVOTA, VAŠICH VLASTNÍCH ÚSPĚCHŮ ČI NEÚSPĚCHŮ.

TOTO JE FALEŠNÁ PŘEDSTAVA, VE KTERÉ ŽIJÍ TI, KTEŘÍ SE CHTĚJÍ ZBAVIT ODPOVĚDNOSTI ZA SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT. ZA SVÉ VLASTNÍ SVOBONÉ VOLBY (se kterými nejsou spokojeni).

Nikdo Vám nezpůsobil, že VY se máte tak, či onak, jakkoli se vám mohou jevit možné souvislosti. Ty se jeví jen proto, abyste na ně naletěli, začali pomlouvat durhé, abyste si zatěžovali neustále donekonečna svou vlastní KARMU a nedostali NIKDY MOŽNOST POZNAT PRAVDU.

Zahoďte všechny nesmyslné seriály, přátelé, které Vám vnucují pravý opak toho, co je pravda a JAK MÁTE ŽÍT.. Lidé věří, co vidí a slyší. Lidé věří seriálovým životům. Ztotožňují se s nimi. Ztotožňují se s tím, co je těší, co je jednoduché, tedy pomlouvat, řešit druhé.... bavit se.... Do posledního dechu.

Dokonce jsme na téma seriálů, každodenně tímto člověkem sledovaného zaslechli: "Vždyť to je život! To je ono! Měli by jste se také dívat, jaká je PRAVDA! Tam uvidíte, jak máte život řešit. Tam je všechno důležité. V seriálech je REALITA! Tam se dívejte, jak máte řešit problémy! No já bych bez seriálu nemohl(a) být! Ten mě drží při životě...."

Na to se nedá nic říci, přátelé. Jen vycítit primitivní a masívní OVLÁDÁNÍ LOUTKOLIDÍ.

Jediný, kdo by mohl soudit, je Stvořitel, přátelé. Ten jediný je oprávněný posuzovat, kdo a čím se provinil proti jeho kosmickým zákonům.

JENŽE ANI BŮH NESOUDÍ. PROČ BY TO DĚLAL? PROČ BY ZNEVAŽOVAL SVOBODNÉ VOLBY VŠECH BYTOSTÍ? PROČ BY BRAL SÁM SOBĚ (SKRZE VŠECHNY BYTOSTI) SVOBODNOU VOLBU TÍM, ŽE BY NĚKTEROU Z NICH ODSOUDIL ZA JEHO SVOBODNÉ ČINY?

V PRAVÉM SVĚTĚ NEEXISTUJE SOUD ANI ODSOUZENÍ.

NENÍ KOHO SOUDIT ANI ODSOUDIT.

NENÍ ZA CO SOUDIT ANI ODSOUDIT.

(Blíže k Pravému životu bez falešných představ nabízíme v záložce VŠECHNO JE JINAK).

 

Tak tedy na závěr vám posíláme vzkaz od Boha, přátelé...

"SVOU SPÁSU NAJDETE VE SVÉM JEDNÁNÍ, NIKOLI V JEDNÁNÍ DRUHÝCH"

 

4. 

NEPORUŠUJTE KOSMICKÝ ZÁKON TÍM, ŽE ZABÍJÍTE A KONZUMUJETE  MRTVÁ TĚLA DUCHOVNÍCH BYTOSTÍ - MASO ZVÍŘAT

Jak už jsme uvedli několikrát, přátelé, ZABÍJENÍ je v rozporu s nejzákladnějším kosmickým zákonem života - LÁSKOU. Stvořitel nám NEDAROVAL život na Zemi S PODMÍNKOU že přežijeme jen tehdy, když SE POSTAVÍME SAMI PROTI SOBĚ A BUDEME MUSET PORUŠOVAT TENTO ZÁKON, ZE KTERÉHO JSME VZEŠLI. OPRAVDU SI MYSLÍTE, ŽE MUSÍME ZABÍJET ŽIVÉ, DUCHOVNÍ BYTOSTI A JÍST JEJICH MRTVÁ, ZKAŽENÁ, JEDOVATÁ TĚLA, ABYCHOM VŮBEC PŘEŽILI?

OVLÁDACÍ PROGRAM konzumace masa je jedním z nejsilnějších a zároveň na loutkolidi NEJPRIMITIVNĚJI působícím programem, který funguje v podstatě "sám od sebe". Bez dalšího přičinění Pseudotvůrců, bez jejich dalších snah a přesvědčování. Pseudotvůrci dokázali oklamat lidstvo, že maso je nezbytné k jejich vlastnímu životu! Genetickými manipulacemi zpryznili lidské geny tak, aby v nich byla naprogramována automatická činnost: zabíjení živých zvířat pro maso a aby člověk ani nezačal uvažovat, že to vše je jeden velký podvod. A tak lidstvo zabíjí, konzumuje a vymýšlí další a další možnosti, jak ukojit své neutuchající fyzické požitky - a ani netuší, že nic z toho nejenže nepotřebuje ke svému životu, ale že si život sám směruje tam, kam - v případě, že by věděl pravdu - by si NIKDY nezvolil... Po zpryznění genů už tady byla doplňková záležitost k dořešení (pro studenty pekelné): Pseudotvůrci dokázali zpryznit mrtvou hmotu zvířat tak, že loutkolidem dokonce CHUTNÁ. Že voní. Přesvědčili je dokonce, že MRTVÁ TĚLA ZVÍŘAT JSOU ZDRAVÁ A NEPOSTRADATELNÁ pro zdravý život! A tak se taky stalo: Většina loutkolidí si nedokáže představit život bez konzumace masa a výrobků z něj. Téměř nikdo neví, že MASO NENÍ NEZBYTNÉ k životu lidí. ŽE VŠECHNO JE JINAK.

Tím, že konzumujete mrtvá těla zvířat a tím TEDY PODPORUJETE ČIN ZABÍJENÍ ŽIVÝCH BYTOSTÍ, KTERÝMI JSTE I VY SAMI BYLI, činíte jedno z nejzávažnějších ROZHODNUTÍ SVÝCH NĚKOLIKA ŽIVOTŮ, přátelé. Nejenže SE OBTĚŽKÁVÁTE závažným skutkem, kterým jste se postavili PROTI SAMOTNÉMU STVOŘITELI, TEDY VAŠÍ VLASTNÍ PODSTATĚ, A KTERÝ SI BUDETE MUSET VŽDY ODČINIT, vy také znemožňujete další bytosti - zvířátku - splnit si své poslání, tj. prožít život v hmotném těle například jako prasátko,  kravička, rybka nebo snad ještě mládě některých živočišných druhů... - to snad ne, viďte?

Tímto skutkem se závažně karmicky zatěžujete, přátelé, a nesete si tak plody svých voleb do dalších životů. STOJÍ VÁM TO OPRAVDU ZA TO? Stojí Vám VAŠE HŘÍCHY z požitku - baštění zkažené hmoty zvířat - za další a další životy v peklech, které budete prožívat a ve kterých se budete muset znovu a znovu rozpomenout na pravdu a začít ji žít?

Mrtvá hmota těl zvířat je silně hrubovibrační potravou (jedovatou pseudopotravou), kterou si dobrovolně z vlastní nevědomosti pravidelně plníme svá těla. Tak se každý den zatěžujete vibračně a sami sebe odsuzujete k vlastnímu zániku. Díky hrubým vibracím nejste schopni vnímat a přijímat jemné vibrace, které jediné vás chrání, uzdravují, činí živými.

Hrubé vibrace vašeho těla (pocházejícíc nejen z konzumace masa, ale z vašich dalších negativních voleb, které například denně konáte) Vám brání KOMUNIKOVAT S PŘÁTELI Z VESMÍRU. BRÁNÍ VÁM SPOJIT SE SE SEBOU SAMÝMI, S VESMÍREM, SE STVOŘITELEM.

Hrubé vibrace jsou téměř nepropustným štítem pro SVĚTLO, PRAVDU A LÁSKU, které jste tady přišli prožít a znovuobjevit, abyste se mohli vrátit DOMŮ.

Spousta loutkolidí se však možná nevrátí.

Stvořitel, přátelé, se nikdy nepostaví proti sobě a neuvrhne se do pekel. Proto je nesmysl, aby na Zemi ustanovil podmínku zabíjet jen proto, aby on sám (v podobě nás, našich duší) přežil. To by totiž nepřežil. Stvořitel nám na planetě Zemi zanechal VŠE, CO POTŘEBUJEME K MAXIMÁLNÍMU ZDRAVÍ bez nutnosti zabíjet a jíst mrtvou zkaženou hmotu.

5.

NEKUŘTE, NEPIJTE ALKOHOL, NEUŽÍVEJTE ŽÁDNÉ DROGY

 

Všechno, co brání životu, co jej degraduje, ničí, zabíjí, oslabuje, to vše je dokonalým ovládacím programem, kterému vždy podlehnou ti nejslabší, ti, kteří si svobodně volí cestu do Pekel. Pseudotvůrci mají radost, jak se jim dílo daří.   
Přátelé, co bylo řečeno o hrubých vibracích, to platí také na všechny návykové látky.
Alkohol, cigarety a další drogy jsou silně, přesilně hrubovibrační zdroje. Nejenže poškozují fyzické tělo (to by bylo pro někoho to nejmenší, viďte), ale tyto látky ZNEMOŽŇUJÍ ROZLIŠIT PRAVDU od toho, co za PRAVDU POVAŽUJETE. Hrubé vibrace jsou silným štítem, přes který se nedostane světlo. Hrubé vibrace znemožňují člověku vyciťovat, vnímat skutečnost bytí, komunikovat s vesmírnými lidmi, se Stvořitelem. Znemožňují Vám být tím, čím opravdu jste. Nejste ty loutky, které musí - chtě-nechtě - skákat, jak Síly temna pískají, tj. zapálit si, dát si skleničku či půllitřík, šňupnout si nebo si dát výborně propečený bůček... To je past, přátelé. Klam, kterému tolik z vás stále věří...

Sami cítíte, že alkohol, cigarety a další drogy nepocházejí z dílny STVOŘITELE. Jsou to produkty ještěrů z pekel, tedy Sil temna, a pokud jim podléháte, pak proto, že jim věříte. Vždy však máte svobodnou volbu změnit své rozhodnutí.

SVOBODNÁ VOLBA JE DŮKAZ EXISTENCE STVOŘITELE.

VŠE NEGATIVNÍ, VČETNĚ negativních zlozvyků v podobě užívání návykových látek, JE DŮKAZEM TOHO, ŽE VŠECHNO JE JINAK.

 

6.

POMÁHEJTE BLIŽNÍM SVÝM PODLE SVÝCH MOŽNOSTÍ

K obr.: Pomoc lidem může být lékem... ne jen pro ty, kteří tuto pomoc skutečně potřebují... Ale stejně tak pro Vaši DUŠI...

 

VŠICHNI JSME ZROZENI KE VZÁJEMNÉ POMOCI.

POMÁHAT BLIŽNÍM SVÝM JE DŮVODEM, PROČ JSME NA SVĚTĚ, PŘÁTELÉ.

 

Když pomáháme druhým, stejně tak moc pomáháme vždy sami sobě. Vždycky...

 

Pomoc bližním je jednou z nejdůležitějších možností, jak si zvyšovat a zjemňovat své vibrace a stoupat po své duchovní cestě vzhůru. Práce na sobě a pro druhé je základními stavebními prvky vašeho duchovního růstu. Pomoci můžeme radou, skutkem, ale také slovem.

Pomoc si nezaměňte s MOCÍ, přátelé. Někdy má člověk tendence uplatňovat svou moc ve falešném přesvědčení, že tímto pomáhá. Je důležité pomáhat těm, kteří o to skutečně stojí, kteří pomoc hledají a chtějí ji přijmout.  V žádném případě nikomu nepomáháme, když druhého do něčeho nutíme, když někoho přesvědčujeme o něčem, co nechce slyšet, přijmout, s čím se evidentně neztotožňuje.

Pomoci bližnímu můžete, přátelé, například vlídným slovem. Láskou. Úsměvem. Podporou jeho vlastního tvoření, jeho vlastních svobodných rozhodnutí. Pokud víte, že mu můžete pomoci více, například radou, jak se dostat z problémů, pak to udělejte. Ne však s touhou ovládnout druhého, aby dělal, co mu vy řeknete. Jeho konečné rozhodnutí bude vždy vycházet z jeho vlastní svobodné volby, kteoru VY budete vždy respektovat. Vy však můžete být těmi, kteří mu tu cestu ke správnému rozhodnutí ukázali, kteří mu o ni řekli, kteří jej s ní seznámili. A tím jste mu pomohli.

Pomoci můžete nejvíce šířením pravdy o podstatě života všech bytostí. O STVOŘITELI, O VESMÍRNÝCH BYTOSTECH, které k Němu mají blíže, než my. O LÁSCE A RADOSTI, která si nevybírá, u koho se usadí a u koho ne.

Šířením informací, například také letáčků s informací, kde mohou najít pravdu, také nesmírně pomáháte velkému množství bytostí, které hledají.

Pomoci můžete penězi tomu, kdo strádá. Pomoci mu můžete poskytnutím přístřeší, jídla či pití, když je v nouzi. Pomoci můžete "pouze" svou přítomností.

Zalejte někomu květiny, pohlaďte nemocného člověka dotekem nebo slovem, poskytněte například chléb či ovoce člověku bez domova nebo se ho zeptejte, co potřebuje.

Vždy jednejte ve jménu LÁSKY, přátelé. PROTOŽE POMOC, která nebude v souladu s nejvyššími zákony, není pomocí, ale přisluhováním negativnímu stavu!

(Pokud například darujete cigaretu, pokud koupíte babičce láhev vína v mylném přesvědčení, že sklenička vína je i pro ni zdravá a "ona ho má tak ráda", pokud "pomůžete" kolegovi dohozením kšeftu za více peněz, které nikdo nepotřebuje k přežití nebo pokud přinutíte druhého dělat to, co chcete vy, pak se prozatím nemůžeme bavit o skutečné pomoci, přátelé...ale o přisluhování Ještěrům, a to za nechtěnou cenu, kterou obdržíte ve chvíli, kdy na ni budete chtít zapomenout).

PRAVOU POMOC POZNÁTE, PŘÁTELÉ. VYCHÁZÍ Z LÁSKY. JE NEZIŠTNÁ. NIC NESTOJÍ. NIC NEOBĚTUJE. NEOČEKÁVÁ. NESKRÝVÁ SE.

JE TO POMOC, KTERÁ SKUTEČNĚ POMÁHÁ.

Pomáhejte ostatním, přátelé, i když SI MYSLÍTE, že oni vám pomoci nemohou...

Všechno je totiž jinak...

Až budete pomoc potřebovat Vy, vždy ji dostanete. 

Tato pomoc bude pouhým přirozeným důsledkem Vaší minulé volby - že jste pomohli.

Tak to funguje, přátelé... jednoduchý kosmický zákon...

 

7.

NELŽETE

Lež v jakékoli podobě, jakkoli naondulovaná, zkroucená, obalená, jakkoli do pravdy zakomponovaná (ve jménu lásky, svého zájmu, menšího zla, nebo snad soucitu s bližním svým) vás převelice negativně zatěžuje a utváří tak konkrétním způsobem Vaší karmu. KAŽDOU, KAŽDIČKOU LEŽ SI, PŘÁTELÉ, BUDETE MUSET DŘÍVE NEBO POZDĚJI ODČINIT. KAŽDÝ VÁŠ SKUTEK, KTERÝ NEBYL UTVOŘEN A POUŽIT S LÁSKOU A PRO LÁSKU, BUDETE MUSET NAPRAVIT.

KAŽDÁ LEŽ JE TAK PRO VÁS SAMOTNÉ NESMYSLNÝM KROKEM ZPĚT. NEBO VPŘED - OVŠEM DO PEKELNÝCH SVĚTŮ, kde z každé vaší lži jsou živeny tamní živly. Radují se a slaví, pokaždé, když POUŽIJETE LEŽ. JEDNO JAKOU. KAŽDÁ LEŽ JE POUZE LEŽ. S OBROVSKOU SÍLOU TVOŘENÍ....

LEŽ je opět a zas obyčejná snůška negativní energie, transformovaná do myšlenek, slov nebo skutků. A jako KAŽDÁ ENERGIE, také LEŽ JE TVŮRČÍ, tedy TVOŘÍ, přátelé. TVOŘÍ MOCNĚ. UTVOŘÍ VŽDY TO, CO NECHCETE. JEN SI TO V OKAMŽIKU SVÉHO NEGATIVNÍHO TVOŘENÍ NEUVĚDOMUJETE. ALE KDYKOLI TO MŮŽETE ZMĚNIT. ZÁLEŽÍ TO POUZE NA VÁS. NA NIKOM JINÉM.

Pokud ve svém životě máte potřebu používat lež, je toto vaše jednání důkazem, že se bojíte PRAVDY. Bojíte se ji vyslovit, bojíte se s ní žít, prožívat ji, šířit mezi lid.

Přátelé, zkuste říkat pravdu, bez ohledu na to, jak a jestli ji druzí přijmou. Moc jste si přáli toto dokázat, kvůli tomuto jste se tady inkarnovali. Věřili jste, že to dokážete, že to pro Vás nebude vůbec obtížné... Vzpomínáte si?

A nezapomeňte:

Pravdu NEpoznáte podle toho, kolik lidí ji uznává, kolik lidí podle ní žije...

Pravdu NEpoznáte podle toho, kolik lidí ji uznává, kolik lidí podle ní žije...

8.

ODPOUŠTĚJTE DRUHÝM A SOBĚ

 

Odpuštění je základem porozumění sobě samým. Pokud jste se již rozpomenuli, proč a za jakých podmínek jste tady přišli, pak jste vybaveni schopností neobviňovat sebe ani druhé z důsledků vlastních voleb.

NIC NENÍ OTÁZKA VINY, přátelé.

VŠE JE OTÁZKA VOLBY.

Zkuste se zamyslet: VINA - VOLBA?

Je to VINA, nebo je to pouhá VOLBA?

Může být svobodná volba, ať je jakákoli, VINOU splňující parametry odpuštění? Komu a co by jste chtěli odpouštět? Vlastní volbu, kterou svobodně projevila lidská bytost, včetně Vás samotných, a tak projevila podstatu svého bytí?

Pokud vám někdo ublížil, přátelé (ostatně vy jste to dopustili, neboť nikdo Vám ve skutečnosti ublížit NEMŮŽE, jedině VY SAMI JSTE SE ROZHODLI, ŽE BUDETE NĚČÍ JEDNÁNÍ POVAŽOVAT ZA UBLÍŽENÍ), pak mu S KLIDNÝM SRDCEM odpusťte.

Tento člověk dělal jen to, co umí.

Pokud Vám Váš bližní způsobil něco, co vyžaduje Vaše odpuštění, pak mu odpusťte.

Ve Skutečnosti NENÍ CO ODPOUŠTĚT, přátelé. 

NENÍ TEDY ANI KOMU ODPOUŠTĚT.

Rozpomínejte se dále, přátelé, a POZNÁTE, že VŠECHNO JE JINAK.

 

Ve skutečném světě nejsou oběti ani padouši. Není nic, co by Vám ani nikomu jinému mohlo být odpuštěno. Každý činí, co právě činit touží. Proto není co odpouštět. Než však pochopíte tuto hlubokou PRAVDU, budete si tvořit realitu pro odpuštění, pak odpouštějte, přátelé.

Odpusťte svým bližním i sobě to, co PROZATÍM cítíte a PROŽÍVÁTE jako křivdu, jako bezpráví. 

 

Věřte v dokonalý plán Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, který nemůže "šlápnout vedle".

 

9.

NEPROVOZUJTE NEGATIVNÍ FORMY ZÁBAVY

Zábava, která nemá nic společného s LÁSKOU A PRAVDOU, je zábavou pekelnou. Závislostní chování, včetně hraní na automatech, sledování televizních programů plných násilí, agresivity, zabíjení, erotiky, nesmyslných pomluv, negativních zpráv či politiky je výsledkem Vašeho dokonalého ovládání. V pozitivních, Nebeských světech se civilizace baví neustále. Mají širokou škálu zábavných činností, které jsou však v souladu s jejich podstatou. Zábava slouží k radostným okamžikům sdílení jednoty, ke vzájemnému obohacování, růstu, a ne k soupeření, boji, prosazování moci či dokonce k zapomnění... Na to, co je důležité...

Pokud ve Vaší zábavě, kterou jste si zvolili, přátelé, začnete postrádat LÁSKU, PRAVDU, ČI RADOST, pak jste si právě uvědomili, že ji nemáte a nechcete provozovat. Pokud jste při své zábavě zjistili, že se ve skutečnosti nebavíte, nerostete, nerozvíjíte se, pak je třeba hledat dále...

Pak jste na správné cestě ke zbavení se svých zlozvyků, třeba v podobě provozování negativních forem zábavy.

Přejeme Vám pevnou vůli a radost z procitání...

 

10.

NEVLASTNĚTE PŘEBYTEČNOU HMOTU, MAJETEK, NETÍHNĚTE KE HMOTĚ, MAJETKU

 

Hmotný svět není jedinou realitou. Hmotný svět není ani pravou realitou, přátelé. Na to už jste se pravděpodobně rozpomněli, jinak by jste nečetli tyto řádky...

Pokud tedy člověk tíhne ke hmotě, pokud hmotu potřebuje k tomu, aby byl tím, čím chce být, pak je přesvědčen, že hmotný svět je jedinou realitou, která existuje. Pak se přes hmotu ještě nedostal. A pravděpodobně v ní a jí ještě dlouho zůstane uvězněn.

Přátelé, uvědomujte si dnes a denně, co vlastně potřebujete ke svému životu v tomto hmotném těle. Ano, něco hmotného to určitě bude také, vždyť máte hmotné tělo. Nebude to však nikdy přebytek. Bude to vždy jen ta nutná nezbytnost k žití v hmotném těle a světě. Pokud potřebujete ke své práci automobil, pak si jej pořiďte. Pokud si chcete pořídit další auto jen proto, že Vás to první omrzelo a občas se chcete projet a ukázat také v jiném, nebo proto, že je právě "IN", pak se na chvíli zastavte, přátelé... Máte touhu obklopit se hmotou, mít požitky z nereálné hmoty, žít pro hmotu, pracovat pro hmotu, zemřít pro hmotu... a zapomenout tak zcela na to, že proto jste se nenarodili. Nejste tady proto, abyste dokázali, že majetek je to, po čem budete toužit a kvůli čemu se budete soužit. Auto je pro někoho tak NÁDHERNÉ, že cokoli živého, skutečného (pokud by měl vůbec vědomí o nehmotné realitě) je pro něj NIČÍM, nepodstatným, nedůležitým, nezajímavým. Jsou lidé, kteří by auto vyměnili třeba za jabloň, která by mu do konce tohoto pozemského života rodila plody zdraví a věčného života.... Znáte někoho takového, přátelé?

Tak tedy, pokud potřebujete k tomu, aby se vám pohodlně bydlelo přepychový nábytek, či jiná zařízení, pak si je buď pořiďte - nebo RADĚJI popřemýšlejte, zda-li nemáte větší touhu obdarovat ostatní, ty, kteří nemají ani obyčejný nábytek... Popřemýšlejte, přátelé, zda-li je vše v pořádku, pokud pár lidí má přepych a bohatství a přitom EXISTUJE NĚKDO, kdo nemá vůbec nic. Pokud by měl jeden člověk nadbytek a ostatní by strádali, pak dochází k tomu, co nazýváme okrádání o energie. Pak to NENÍ v souladu s nejvyššími zákony, které chcete respektovat, přátelé. V pozitivních světech má KAŽDÝ to, co chce A CO SI SÁM UTVOŘÍ. OSTATNÍ MU TO VŠAK ZCELA PŘIROZENĚ UMOŽŇUJÍ. Neumožní mu to tím, že budou mít více, než kolik odpovídá možnostem společnosti ve smyslu rovnosti. Ano, jeden může chtít mít něco, po čem druhý vůbec netouží, to je v pořádku...Druhý chce něco jiného, co ten první nechce... To je v pořádku. Nejde to však uplatňovat v případě, že někdo má na úkor druhého, který tak nemůže mít to, co chce, protože na něj jednoduše NEZBYLO. ŽE NENÍ Z ČEHO BRÁT....SAMI VIDÍTE, přátelé, že tady, v našem hmotném světě, tento pseudozákon PLATÍ. SAMI JSME SI HO ZVOLILI. Je to zákon, kdy JEDEN MŮŽE MÍT VÍCE NEBO VŠE. ALE POD JEDINOU PODMÍNKOU (na kterou ovšem téměř všichni rádi přistoupí): ŽE TO BUDE NA ÚKOR DRUHÉHO. V NEGATIVNÍM SVĚTĚ, VE KTERÉMM NYNÍ ŽIJEME, TEDY CHYBÍ TA ROVNOVÁHA, KTERÁ PLATÍ V POZITIVNÍCH SVĚTECH: tam totiž LZE, aby měl každý vše. BEZ NUTNOSTI OKRÁDAT DRUHÉ. TADY SE BAVÍME O ROVNOSTI, která je však v pozitivních světech tak PŘIROZENÁ, ŽE NÁM TADY V NEGATIVNÍM STAVU PŘIPADÁ JAKO NEMOŽNÁ A NESPRAVEDLIVÁ...

VŠECHNO JE JINAK, CÍTÍTE TO, přátelé?

Jak se to Ještěrům podařilo....?

Stačilo uvést do provozu jediné pravidlo: "Devět na deset". Tedy devět všeho na deset lidí. Vezměme jako příklad devět korun na deset lidí.

A věčný boj okrádání o energie JE TAK ZARUČEN.

AŽ DO ÚPLNÉHO KONCE.

 

Použijte raději, přátelé, svůj přebytek, ke kterému jste se dopracovali - ne náhodou a ne pro sebe (neboť nejde mít nic pro sebe, vzpomínáte?) - ve prospěch těch, kteří nemají vše ke svému žití. Tak PROJDETE DUCHOVNÍ ZKOUŠKOU.

NEZAPOMEŇTE, přátelé, že NIC NENÍ NÁHODA. NIC VE VAŠEM SVĚTĚ SE NEDĚJE NÁHODOU. Je DŮVOD, proč se VÁM DĚJE PŘESNĚ TO, CO SE VÁM DĚJE. PROČ MÁTE DOSTATEK. NEBO PROČ MÁTE NEDOSTATEK. PROČ JSTE ZDRAVÍ. NEBO PROČ JSTE NEMOCNÍ....PROTO, ŽE SI TO SAMI TVOŘÍTE.

Někteří lidé si myslí, že je dobré vlastnit co nejvíce majetku. Celý život podřizují jedinému cíli. Postavit si dům, pořídit si chatu, chalupu na víkend, nebo lépe dvě (ať máme kam jezdit), no a svůj byt samozřejmě pronajímat. Ať se penízky sypou. A třeba ať ostatní závidí? Ať vidí, že na to máme. Ať se nám dobře žije....

Pak kolem Vás procházejí lidé bez domova, kteří by dali cokoli za střechu nad hlavou, za suché a teplé místo, byť jen na chvíli...

Ne, přátelé, to není otázka VINY. VINY druhých, že se nemají také tak dobře, jako ti první. Že si nedokázali vydělat, vydřít na to, aby byli úspěšní. Kapitalistický zákon, kterým se řídíme, zní: život každého člena společnosti řídí ostatní. Neboť když okrademe jednoho, my sami budeme mít více. A na tom ŽE PRÝ není nic špatného? Kdo umí, ten umí...?

KOLEKTIVNÍ VINA je zároveň vina každého jednotlivce.

Jeden má více proto, protože druhý má méně.

Jeden má více proto, protože druhý nedokázal totéž? Tak je to správně, přátelé? Myslíte, že takto zní vesmírné zákony, přátelé? Pamatujete si něco takového ze svých předchozích životů v pozitivních světech?

A stále se najde většina, co tvrdí, že ti ubožáci, kteří nedokázali být úspěšní, bohatí nebo mocní - že MĚLI STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI...

MÁ KAŽDÁ BYTOST V NEGATIVNÍM SVĚTĚ, KDE PLATÍ PŘEVRÁCENÉ ZÁKONY SIL TEMNA, STEJNÉ PŘÍLEŽITOSTI?

Pokud něco nepotřebujete, přátelé, nemějte to jen proto, že se nudíte. Že chcete být viděni. Že se chcete zalíbit druhým. Negativní stav Vám bude neustále implantovat tyto a podobné myšlenky, ať chcete více a více, ať se honíte za penězi, ať se ničíte, za jediným cílem - splní se Vám, po čem toužíte... A pak budete JEJICH...

JE TO PAST, přátelé!

Zamyslete se, jestli vám nebylo dáno více z jiného důvodu.

Jestli někdo nečeká na Vaši pomoc.

Jestli právě neskládáte DUCHOVNÍ ZKOUŠKU lásky, pokory, tolerance a úcty. POMOCI BLIŽNÍM.

Nakonec... VAŠE TOUHA NĚCO MÍT A VLASTNIT, vaše potřeba něco hromadit a něčím se obklopovat, VYVĚRÁ Z VAŠÍ FALEŠNÉ PŘEDSTAVY, ŽE EXISTUJE NEDOSTATEK.

Jenže

NEDOSTATEK NEEXISTUJE, přátelé.

(Přesvědčte se sami v záložce Všechno je jinak).

 

11. 

ZVYŠUJTE SI VIBRACE ČTENÍM SVĚTELNÉ LITERATURY

Už samotné čtení světelných informací Vám, přátelé, povyšuje a zjemňuje vibrace Vašich těl. Ne náhodou se dostanete v pravý okamžik k té pravé knize, kterou právě hledáte. Čtením duchovní, světelné literatury (pozor však na tu, co se za světelnou a pravdivou jen vydává - musíte se řídit pouze svým vlastním citem, přátelé, případně Vám rádi poradíme) se začnete rozpomínat na to, co už dávno víte.

Čtením se nebudete učit, přátelé.

Nemáte se co učit. Všechno už víte. Vaše DUŠE ví naprosto vše. Vy jste to však zapomněli (blíže o tom, jak a proč došlo k zapomnění v rámci inkarnace do hmotného těla se dočtete v dalších záložkách).

Prostřednictvím čtení světelné literatury se začnete vracet Domů.

Budete nalézat odpovědi, které jste tolik chtěli nalézt...

Budete stále více a více připraveni KOMUNIKOVAT S ANDĚLY SVĚTLA, VESMÍRNÝMI CIVILIZACEMI A SAMOTNÝM STVOŘITELEM PRVOTNÍM VŠEHO A VŠECH.

Přejeme Vám krásné rozpomínání zprostředkovaném čtením světelné literatury.

(Doporučujeme literaturu uvedenou na tomto webu nebo na webu www. vesmirni-lide.cz. Pravdivost všech uvedených knih je ověřena (niterným vyciťováním a komunikací s Přáteli z Vesmíru!)

 

12.

PEČUJTE O ZDRAVÍ SVÉHO FYZICKÉHO TĚLA

 

Pokud jste, přátelé, teprve na počátku svého rozpomínání se na svou pravou podstatu, na to, odkud pocházíte a jaké poslání jste si přišli do hmotného světa na planetu Zemi splnit, pak se budete jistě vypořádávat s následky svých chybných voleb. Častým následkem je také nemoc, úraz či oslabení fyzického těla. Jakákoli nemoc je vždy důsledkem špatného myšlení. A následně jednání. A pokud tedy nemoc či nedostatečnost musí vzniknout, resp. se ozvat, pak si vybere energeticky slabé místo Vašeho fyzického těla. Tam, kde nedostatečně proudí energie, tam je místo pro vypuknutí nemoci. (Blíže o nemoci v záložce Léčení) Pokuste se tedy, přátelé, předcházet některým oslabením tím, že společně s DUŠÍ budete opečovávat své FYZICKÉ TĚLO. 

POKUD KONÁTE PROTI KOSMICKÝM ZÁKONŮM, NEMŮŽETE MÍT ZDRAVÉ FYZICKÉ TĚLO, jakkoli se o něj staráte.

POKUD MÁTE ZDRAVÉ FYZICKÉ TĚLO, PAK NEMŮŽETE KONAT PROTI KOSMICKÝM ZÁKONŮM, PAK je to důkaz, ŽE ŽIJETE PRAVÝ, LÁSKYPLNÝ ŽIVOT.

Zdraví a jeho maximální ochrana (NE JEHO OSLABOVÁNÍ) je jedním z podstatných ukazatelů respektování vesmírných zákonů, ze kterých jste vzešli, přátelé... Pomáhejte svému duchovnímu růstu také tím, přátelé, že budete posilovat své fyzické zdraví.

Abyste byli připraveni, až JEDNOU DOJDETE VYTOUŽENÉHO CÍLE...

 

13.

NEŘIĎTE SE DRUHÝMI

ŘIĎTE SE ZA VŠECH OKOLNOSTÍ JEN VLASTNÍ DUŠÍ

 

...jedině VAŠE VLASTNÍ DUŠE VÍ VŠE, přátelé. Cokoli budete chtít vědět, PTEJTE SE SVÉ VLASTNÍ DUŠE.

Druzí Vám nepoví, co je pro Vás nejlepší. Ne, že by někteří z nich nechtěli... NEMOHOU. NEVĚDÍ...

Ani "v dobrém" míněná rada od Vašeho přítele nemusí být pro Vás to správné, přátelé. Ani ta vám nemusí pomoci. ANI TA VÁM ČASTO NEPOMŮŽE VŮBEC.

CO JE DOBRÉ PRO JEDNOHO, NEMUSÍ A VĚTŠINOU NENÍ DOBRÉ PRO DRUHÉHO...

Často věříme druhým jen proto, že sami zrovna nemáme jiný pohled na věc, že sami nevíme, co dělat, kam se vydat. Někteří lidé věří druhým více, než sobě, neboť si myslí, že sami nic nevymyslí, že sami nevědí, co dělat, že nemají žádnou moc nad SVÝM VLASTNÍM ŽIVOTEM...

"Než slunce zajde, stokrát mě zapřeš..." (Stvořitel)

Není to dobrá volba, přátelé, neboť, jak už víte, JEDINÁ SPRÁVNÁ A PRO VÁS TA NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ODPOVĚĎ je VE VÁS SAMOTNÝCH. VY SAMI JI ZNÁTE VŽDYCKY. JENOM VY SAMI... A tak nepředávejte odpovědnost za svůj život druhým, kteří ji stejně nikdy přebrat nemohou. Pak je ovšem také neviňte ze svých neúspěchů, nezdarů, neboť oni skutečně za nic nemohou. Vy sami jste jim přece "předali odpovědnost za svůj život", vzpomínáte....?

Až přijde chvíle, kdy si nevíte rady, přátelé, ZASTAVTE SE. Za každou cenu se zastavte a začněte naslouchat své vlastní DUŠI. Pokud budete opravdu naslouchat, ODPOVĚĎ SE VŽDYCKY DOZVÍTE. VŽDYCKY. Nevzdávejte to jen proto, že druzí Vám už "své rady pro Vás" řekli. Jsou to pro Vás duchovní zkoušky, jestli UVĚŘÍTE SVÝM NEOMEZENÝM MOŽNOSTEM a SVÉ MOCI OVLÁDAT A ŘÍDIT SVŮJ VLASTNÍ ŽIVOT. JESTLI UVĚŘÍTE PRAVDĚ.

Pokud si nevíte rady, přátelé, samozřejmě si můžete vyslechnout rady druhých a popřemýšlet nad nimi. NA VÁS PAK JE ROZHODNUTÍ, nakolik Vám jejich rady dopomohly k nalezení své vlastní odpovědi. Je možné, že jste se právě potkali s člověkem - andělem, který ví, jak Vám pomoci, který Vám poradí cestu z Vašeho problému, se kterou se budete víceméně ztotožňovat. OVŠEM i tehdy je KONEČNÉ VYCÍTĚNÍ a následné ROZHODNUTÍ NA VÁS. Pokud ucítíte jakoukoli pochybnost, která Vám nedovoluje učinit to či ono z přátelské rady svého bližního, pak tuto pochybnost berte na vědomí. JE TO HLAS VAŠÍ DUŠE. 

NIKDY NEDĚLEJTE TO, CO ŘÍKAJÍ DRUZÍ, JEN PROTO, ŽE JIM SE "TO PODAŘILO", ŽE ONI "TO TAK UDĚLALI A TEĎ SE MAJÍ DOBŘE..."

To, co říkají druzí, je pro vás důležité pouze v tom, že VÁS TO MŮŽE DOVÉST K VAŠÍ VLASTNÍ PRAVDĚ, přátelé. Pokud souhlasíte s tím, co říkají druzí, pak je to proto, že se to shoduje s vaší vlastní PRAVDOU. Pokud nesouhlasíte s tím, co druzí říkají, pak jen proto, že se to s vaší pravdou neshoduje. Proto budete dál hledat PRAVDU SVOU. VŽDYCKY JI NAJDETE. POKUD JI BUDETE OPRAVDU, SKUTEČNĚ A UPŘÍMNĚ HLEDAT, NAJDETE JI.

 

NEJVYŠŠÍ PRAVDU NAJDETE V SOBĚ.

 

KAŽDÁ DUŠE SI NEUSTÁLE VOLÍ SVŮJ VLASTNÍ "OSUD".

V TOM JE NEKONEČNÁ NÁDHERA A SÍLA SVOBODNÉ VOLBY - VOLBY ŽÍT.

Tak tedy... ZAČNĚTE, přátelé.

Začněte věřit skutečné pravdě, která je univerzální a věčná.

Začněte žít život, který jste tady přišli prožít.

Přejeme Vám šťastný návrat DOMŮ.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI

 

Podmínky spojení s Vesmírnými lidmi jsou "podmínkami", které pouze vyjadřují Vesmírné zákony, jediné zákony platící vždy a všude. Jsou důkazem toho, že naše podstata je láska, naše podstata je duchovní, a proto je nezbytné žít V SOULADU S TOUTO PODSTATOU.

Protože je většina lidstva v plném ovládání negativního stavu, považuje tyto "podmínky" za opravdové podmínky, které nelze ani splnit, natož aby "fungovaly".

Je to na Vás, přátelé.

Máte svobodnou volbu VYCÍTIT PRAVÉ INFORMACE a zákonitosti a začít je opět uctívat.

 

Zdroj "Podmínek spojení s Vesmírnými lidmi": www. vesmirni-lide.cz, I. A. Bendy

 

Je nezbytné:

 • Žít láskyplným, harmonickým a duchovně - citově založeným, spořádaným životem. Milovat svého Stvořitele Prvotního všeho a všech, svého Ducha i své fyzické tělo, tím také milujete svého Stvořitele, neboť vy jste jeho součástí.
 • Milovat ostatní lidské bytosti, i ty, které vám ubližují, neboť oni dělají jen to, co umí, čeho jsou aktuálně schopni (vzhledem ke své úrovni).
 • Milovat všechna ostatní Stvoření, „živá“ i „neživá“, tj. přírodu, rostliny, zvířata, i planetu Zemi, která je vyšší bytostí, než my, lidé.
 • Omezit pojídání masa na minimum, nejlépe vůbec. Nepít nadměrně alkohol, nejlépe vůbec, nekouřit.
 • Zbavit se negativní literatury, tj. knih a časopisů o válkách, násilí, erotice a negativních mimozemšťanech (UFO - únosy, zřícení lodí apod.). Jsou to všechno zářiče hrubovibračních energií. Oslabují vaše energetické pole a hrubé vibrace působí na vaše vlastní zdraví i zdraví ostatních, kteří s vámi žijí.
 • Nečíst negativní knihy a časopisy, nesledovat negativní filmy (v nichž je násilí, agresivita, intriky...). Neztotožňovat se s politikou, neboť je plná hrubých vibrací (vše, co má v sobě negativní energie vyvstávající z touhy po moci, vládě, zákonech, uplatňování nesmyslných práv a povinností, přikazování, ovládání je oslabující, ovládající a srážející váš vlastní duchovní růst).
 • Nevlastnit nepotřebný majetek (Vlastnění nemá žádný význam, neboť se týká hmoty a negativní touhy něco mít, vlastnit. Tato vlastnost, resp. touha by se vám do vyšších dimenzí nehodila, přátelé, nemohli by jste převibrovat či žít ve vyšších dimenzích, neboť tam nikdo nic nevlastní, nikdo nemá touhu vlastnit, nikdo ji nezná, všechno patří všem, vše je Stvořitele - tedy všech).  Zajistit si jen to nezbytné pro svůj pozitivní a zdravý život, to je vaším úkolem.
 • Pomáhat lidem v nouzi dle vlastních možností.
 • Pracovat alespoň minimálně pro ostatní bytosti ve věci šíření informací o Přátelích z Vesmíru, a to mírným, nevnucujícím způsobem. Jedná se o práci nezištnou, vedoucí ku prospěchu všech a jejich návratu Domů.
 • Neubližovat jiným stvořením, bez vyjímky.
 • Odpouštět bližním a sobě.

 

Pro zahájení komunikace s Přáteli z Vesmíru nebo se Stvořitelem Nejvyšším není třeba, přátelé, znát žádné ustálené spojení či zavazující odstavce, zaříkávadla, úryvky či modlitby. Neboť není nic důležitějšího a silnějšího než POUHÉ UPŘÍMNÉ SRDCE a TOUHA PO SPOJENÍ A PROŽITÍ SVÉ PODSTATY. Stvořitel a všechny vesmírné bytosti zachytí jakoukoli Vaši myšlenku, pocit touhy po komunikaci, bez ohledu na to, zda předříkáváte nazpaměť nějaké procedury.... Stačí se soustředit na spojení, oprostit se od myšlenkových pochodů, "vyřadit z provozu" mozek (na který bude v tu chvíli o to více útočit negativní strana a dodávat vám své negativní impulsy), upřímně prosit a s úctou, pokorou a láskou v srdci vyčkávat.

Pokud by někomu z vás přece jen pomohla nějaká rada, lépe se například soustředíte a oprošťujete od myšlenek při odříkávání slov či vět, pak nabízíme například tuto:

 

„Drahý Stvořiteli Prvotní Všeho a Všech, mnou milovaný, prosím o spojení 

- s Tebou“ (snadnější spojení)

- s mými přáteli z Vesmíru, s Aštarem, Ptaahem, Gorlojem, Semjase, Asket, Nerou, Jamahamou, Talidou a mými MDB..." (u MDB doporučujeme se spojovat pouze s MDB od +5. nebeské dimenze a výše, v opačném případě byste se napojili na negativní stav)

Můžete prosit o spojení s mnoha dalšími světelnými bytostmi z nebeských společenství, s kýmkoliv si zvolíte. Stačí v duchu říct jeho/její jméno nebo si tuto bytost jen představit a již myšlenka k němu nebo k ní letí. Pokud neznáte další jména přátel vesmírných, vyšlete k nim jen myšlenku, prosbičku, ať se s vámi spojí někdo z vesmírné flotily, který, nebo která má touhu si s Vámi popovídat...

Při tomto spojování je NUTNÉ mít ty nejčistší myšlenky a lásku v srdci. Můžete si připravit také tužku a papír, abyste si mohli zaznamenávat odpovědi na své otázky nebo rady. Při samotném psaní je pak velice důležité vysílat jen lásku a nevkládat do proudu slov své vlastní myšlenky a zvláště ne pochybnosti. Niterná komunikace probíhá nejlépe přes čtvrtou, tedy srdeční čakru („v duchu“, není slyšitelný hlas), která, pokud je dostatečně otevřená, slouží jako filtr před negativními entitami, resp. jejich impulsy. (Jak jsme uvedli už dříve, komunikovat lze také přes 7. čakru (slyšitelný hlas), zde však mohou být napojeny obě strany, tj. i negativní entity. Tato forma komunikace je tedy náročnější na intuici, vlastní vyciťování). 

O tom, jakými vy sami jste TVŮRCI všeho, co "se vám děje", a o tom, jak silná je každá vaše myšlenka - nabízíme v podzáložce této záložky (Jméno hry).

 

 

Přejeme vám, přátelé, nekonečné množství krásných zážitků při budování přátelství s Vesmírnými lidmi.

 

Už se na Vás všichni těší...

...přijdete?

Pozitivní vesmírné civilizace a Stvořitelíčka zdraví a také se na ně těší

Auron a Ema

 

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...