Přátelé,

následující řádky Vám jistě pomohou nejen při objasňování zdrojů Vašich schopností, dovedností a vloh. Jak již víte, pseudotvůrci měli neskutečné znalosti a dovednosti (jak by také ne, když pocházeli od Nejvyššího - Stvořitele Prvotního Všeho a Všech), a vzhledem k jejich cíli (fabrikaci lidí pro kokrétní hlavní účel - absolutní ovládnutí) se dá lidský mozek považovat za docela povedené dílo...

 

Učí nás, že lidský mozek je to nejdokonalejší, co bylo stvořeno, co člověk má, a že je tím nejvyšším, co člověka determinuje.

 

Zase až tak dobře však na tom náš současný mozek není - ostatně není se co divit, dokonalý je pouze originál...

Ten jsme ale původně opravdu měli. Stvořitel Prvotní Všeho a Všech stvořil svá stvoření (v tomto případě člověka k žití v hmotném světě) k obrazu svému. ON SÁM je vždy NÁMI A MY JSME VŽDY JÍM. Je proto pochopitelné, že jsme byli obdařeni naprosto totožným mozkem - originálem, stejně dokonalým dílem, které Stvořilo všechno, co existuje.

CO SE S naším mozkem ale STALO? Co se stalo, že už je tolik jiný, že už není DOKONALÝ A JEDINÝ MOŽNÝ? Odpověď už znáte, přátelé...Byl umně a zcela záměrně zpitvořen pseudotvůrci. Důvod tohoto díla znáte také: Důkaz nejdůležitější otáky, jaká kdy byla položena: Co by se stalo, kdyby se veškerý život dal vyvodit z NEDUCHOVNÍCH principů, kdyby se DUCHOVNOST odvozovala pouze z přírody, z FYZICKÝCH principů. Otázka byla jasně položena: JDE ŽÍT BEZ STVOŘITELE?

Jakkoli "prozkoumaný" nebo spíše "neprozkoumaný a "nepochopitelný" dnešní lidský mozek je, je stále pouhým dnešním lidským mozkem. Jeho omezené možnosti jsou dány jeho "účelem", pro který byl PSEUDOstvořen, zmanipulován - jeho "schopností" být ovládán ovládacími programy pseudotvůrců téměř až na svůj maximální potenciál.

(Připomeňme si, že pseudotvůrci netvoří, neumí to. Pseudotvůrci dokáží pouze vzít originální materiál Stvořitele Prvotního všeho a všech a přetvořit jej, přeměnit v pravý opak - pozitivní dokáží přeměnit na negativní. Taková je povaha jejich schopností a jejich pseudotvoření).

Lidský mozek se nevyvinul samovývojem, neboť nic neexistuje a nežije samo, bez něčí (Boží) vůle, resp. tvůrčí síly. Lidský mozek jako nejsložitější orgán lidského fyzického těla se stal jedním z cílů fabrikací PSEUDOTVŮRCI - aktivátory a udržovateli negativního stavu ve Stvoření. Samotný původ člověka, tedy jeho Ducha, duše a fyzického těla (kde každé ze tří stvoření má svoji mysl) je v Nebi, kde jej stvořil STVOŘITEL PRVOTNÍ VŠEHO A VŠECH - nejvyšší láska, dobro, pravda, moudrost a inteligence.

Současné poznání mozku pozemskými vědci je značně omezené, neboť sami se nachází v negativním stavu, a tedy ve značném ovládání pseudotvůrci. Pozemští vědci objevili a již částečně prozkoumali centra mozku pro elementární funkce fyzického těla, jako je řeč, zrak, sluch, čich, hmat apod. (podobná centra jsou i u zvířat), ovšem vyšší funkce jsou pro ně záhadou - především ODKUD se bere neustálý proud myšlenek, které každý člověk zná v běžném životě. Zdroj těchto myšlenek je pro ně neznámý.

Mozek u našich dávných předků člověka - ANDĚLŮ NEBE, kteří se nacházeli na planetě Zemi v Nebeské dimenzi, zajišťoval správné, zdravé, schopné, bohaté, tvořivé, vnější vyjadřování jejich vnitřního bohatého, šťastného a harmonického života, který neměl jakékoliv negativní projevy, jež známe z dnešní doby. Tato civilizace je nám známa pod názvem ATLANTIDA. Z důvodu aktivace negativního stavu pseudotvůrci byl vývoj této civilizace změněn.

Změna spočívala v nastolení NEGATIVNÍHO STAVU z původního POZITIVNÍHO STAVU - základního parametru života všude ve Stvoření. Aktivace negativního stavu probíhala naprosto rafinovaně, "nenápadně", aby sami Atlantiďané přijali lež jako pravdu a konali ze své svobodné vůle zla a nepravdy. Tak se původní andělské bytosti Nebe po generace svého vývoje propadaly do temných světů až skončily sebezničením. K vlastnímu zániku se tato civilizace dopracovala před 11 200 lety. (Atlantská civilizace se prakticky zhroutila, neboť v konečném důsledku postrádala vše, co ji mohlo tvořit a udržet, vše z původního, Pravého života. Přestala stát na pevných základech - lásky, pravdy, dobra).

Část potomků Atlantské civilizace se nachází dnes na této planetě Zemi. (Jedná se o negativní potomky, kteří se vmísili mezi tehdější primitivní obyvatele kontinentů - Jižní Amerika, Čína, Evropa...po zániku vlastní civilizace. Hrstka pozitivních bytostí Atlantiďanů byla zachráněna Plejáďany, se kterými žijí dodnes a kteří mají velice blízký vztah k nám, pozemšťanům. Jsou to naši bratři a sestry ve smyslu genetického fondu, kteří nám tolik chtějí pomoci a čekají na příležitost, kterou jim dáme.

S Atlantiďany po určitou dobu žil a s nimi spolupracoval také Anděl Nebes Aštar Šeran - vysoká duchovní bytost (blíže viz Přátelé z Vesmíru).

Původní mozek dávných pozemských předků byl řádově tisíckrát výkonnější, schopnější než dnešní lidský mozek. Byl celistvý, tedy měl jednu celistvou sféru při stejné velikosti jako dnešní lidský mozek. Sídlila v něm pouze jedna - PRAVÁ MYSL ve smyslu originální mysl. Tato Pravá mysl fyzického těla byla propojena a plně spolupracovala s Pravou myslí duše a Pravou myslí Ducha. Pozitivní život této bytosti spočíval v neustálé svobodné vědomé spolupráci (vycházející s Niterné komunikace) se Stvořitelem Prvotním všeho a všech a s dalšími členy společnosti, ve které se jedinec nacházel. (Dnes se již někteří lidé zabývají aktivitami k pojetí celistvého mozku (např. kineziologie), ovšem toto jsou dílčí kroky, většinou bez zásadních výsledků, neboť jsou prováděny bez uvědomění si PRAVÉ podstaty lidských možností). Skutečným řešením k ovlivnění člověka na všech jeho úrovních je DUCHOVNÍ CESTA.

Pseudotvůrci po svém duchovním - vibračním propadu, tedy po svém vymístění z Nebe, pseudotvořili během více než 3 miliard let množství druhů života od nejzákladnějších forem až po dnešní druhy života, které jsou nám známé i neznámé. Při tom do nich zabudovávali NEGATIVNÍ VLASTNOSTI tak, aby pseudostvořili negativní tvory, a to pod svojí kontrolou - mocí. Cílovým produktem pseudotvůrců je druh nadčlověka - SCHOPNÉ A VÝKONNÉ DÁLKOVĚ ŘÍZENÉ LOUTKY, pomocí které chtějí dobýt zbytek Stvoření a Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, což však z podstaty věci není možné.

Součástí fabrikací pseudotvůrců se stal i mozek fyzického těla jak nižších tvorů, tak člověka. Původní celistvý mozek pseudotvůrci rozdělili na 2 ODDĚLENÉ HEMISFÉRY, ve kterých potlačili, omezili na maximum původní Pravou mysl, a přidali nově pseudostvořenou Pseudomysl. Je pochopitelé, že pseudomysli poskytli Pseudotvůrci největší možný prostor, aby potlačili co nejvíce původní, pravé schopnosti Pravé mysli. Od této chvíle záleželo vždy pouze na samotných lidech, kterou mysl budou používat, která bude klíčová pro jejich život, jednání, konání, myšlení a vnímání. Každým negativním činem, myšlenkou pocházejícími z energie této nepravé Pseudomysli přebírá tato vedoucí, dominantní roli a více a více ovládá samotného člověka, který zapomíná hlouběji a čím dál více na svůj pravý původ. Navíc propojení těchto 2 oddělených hemisfér na nervovou soustavu těla je překřížené - křížení energií je negativní, čili došlo k zesílení dominance negativní energie nad pozitivní energií v nervové soustavě (a lidé si myslí, jak toto není důmyslný výtvor - čeho - evoluce? Vše je vzhůru nohama od podstaty...)

Tato pseudomysl je jimi neustále značně ovládána a pseudotvůrci stále pracují na tom, aby míra tohoto ovládání byla co nejvyšší – 99,99999%.

Většina dnešních lidí (rok 2015) je ovládána na více než 90 % až 95% a tato míra ovládání se zvyšuje. Aby se loutkočlověk nemohl snadno vysvobodit, má jeho rozdělený mozek úmyslně velmi ponížené schopnosti, na pouhých pár procent. Lidský mozek pracuje ve vysoké míře ovládání pro pseudotvůrce tak, aby lidské tělo dělalo to, co chtějí pseudotvůrci, nikoliv člověk sám. Ovládaní lidé NEMAJÍ ČÍM ROZPOZNAT tuto strašlivou situaci, neboť jejich Pravé vědomí (mysl) je dočasně potlačeno na méně než 10 %. Ovládané vědomí – pseudovědomí v 90 % případů mu tuto situaci nikdy nesdělí, resp. nesdělí ani žádné pozitivní řešení.

Přátelé, pozor, nebezpečné antény na střechách budov, chemtrails, HAARP a další "smrtící" zbraně negativních entit na nás každý den, každý okamžik života útočí. Například antény na budovách, všimněte si, kolik jich je pouze na jedné střeše domu. 

Nekonečné množství. Proč? Jsou potřebné jen z malé části. Na pokrytí rychlého internetu signálem není zdaleka zapotřebí takového množství antén, jimiž disponuje čím dál více panelových domů a všech budov, na které se lze "vyhrabat". Jen malé množství těchto antén je skutečně využívána k účelu, jaký známe. Více není zapotřebí. Je - pouze k jinému - mnohem "důležitějšímu" účelu. Prostřednictvím těchto antén dostáváme do mozku smrtící impulzy v podobě ovlivňování psychických a následně fyzických funkcí. Působí na naše myšlení, rozhodování, na naši náladu, zdraví, únavu, agresivitu...

Tyto novodobé - a extrémně nenápadné - zbraně většinou nevnímáme - proč? Přesně proto, přátelé. Přesně takto dobře na nás fungují ovládací programy: "NEVŠÍMAT SI, NEMÍT ČAS SE NAD NĚČÍM ZAMYSLET, MYSLET JEN NA KAŽDODENNÍ BOJ O ENERGIE, PRÁCI, JÍDLO, BYDLENÍ, ZDRAVÍ, PŘÁTELE, O MOC...O HOLÉ PŘEŽITÍ!

Pseudotvůrci mají v záměru po osvojení čipových technologií člověkem tohoto člověka OČIPOVAT, včetně cílového vložení čipu do mozku, tak aby se zvýšilo jeho ovládání na 99,99999 %.

Přitom loutkočlověk o nějakém ovládání svého těla nemá ani potuchy, přestože zažívá dennodenně množství podivných a nepochopitelných situací. Touto lidskou nevědomostí se zvyšuje účinnost dálkového ovládání člověka

Po zvýšení ovládání člověka na 99,99999 % chtějí pseudotvůrci vrátit množství schopností člověku, pseudostvořit nadčlověka, a tohoto dálkově využít k dobytí Nebe a Stvořitele Prvotního všeho a všech.

Možnost záchrany, přátelé, cestu z tohoto loutkostavu, ve kterém se každý den pohybujete, najdete mimo jiné v několika dalších literárních zdrojích:

Duchovní cesta - sdělení 819-847, Rozhovory s poučením od mých přátel z Vesmíru (10 dílů), Poslové úsvitu, Poselství lidstvu, UFO: Kontakty.

Další informace můžete také získat na webu: www.andele-nebe.cz

Na obrázku můžete vidět, jak impulsy doslova bombardují mozek. V tomto případě to jsou impulsy ovládacích programů, které každým okamžikem přijímáme za své, v domnění, že to jsou naše vlastní myšlenky. "Běž tam", "Vynadej mu", "Zajdi na pivo", "Neříkej to", Kup si ty cigarety", "Stihni ten autobus", "Nevnímej, co právě čteš", "Máš málo peněz, dej si pozor". "Boj se toho", "Neříkej pravdu", "Ukaž, že to umíš taky.".atd atd. Toto všechno jsou impulsy, které máme vnímat, které musí být dostatečně silné na to, abychom je MUSELI vnímat. ABYCHOM NEMĚLI ČAS NA cokoli JINÉHO. Abychom neměli čas na NĚCO PŘIJÍT. ZAMYSLET SE NAD NĚČÍM JINÝM, NEŽ JSOU KAŽDODENNÍ STAROSTI, OBAVY, STRES A POVINNOSTI HMOTNÉHO světa.

Co kdyby jste na NĚCO PŘIŠLI? CO KDYBYSTE PŘIŠLI NA TO, ŽE SPOUSTA VĚCÍ, KTERÉ MUSÍTE DĚLAT, NEMÁ ŽÁDNÝ SMYSL?

 

CO KDYBYSTE SE JIM VYMKLI KONTROLE A ZAČALI ROZLIŠOVAT SVÉ MYŠLENKY OD JEJICH? Podívejte se, jak vás ovládají A HLÍDAJÍ...

Přátelé, jediný způsob, jak se vysvobodit z tohoto loutkového zajetí je UVĚDOMOVAT SI, CO JSTE DOPOSUD VYTĚSŇOVALI Z MYSLI, dokonce ZE svého SRDCE. TO, CO PŘEHLÍŽÍTE JAKO NEDŮLEŽITÉ, NEEXISTUJÍCÍ A NEPRAVÉ - TO JEDINÉ JE PODSTATNÉ, DŮLEŽITÉ A REÁLNÉ!

Zaměřte se na své POCITY, je vám vždy dobře? Jste vždy šťastni? Nepodceňujete něco, co se Vám často děje jen proto, že tomu nerozumíte? Nebo proto, že si myslíte, že to je "normální", že to tak má být?

Pokud zjistíte, že něco se děje PROTI vašemu CHTĚNÍ a pokud cítíte radost a lásku a pravdu při pomyšlení, že by to vše mělo být jinak - pak to je pocit PRAVÝ. SPRÁVNÝ. A TEN NÁSLEDUJTE. VŽDY. BEZ OHLEDU NA TO, CO ŘÍKÁ VÁŠ MOZEK, CO ŘÍKAJÍ DRUZÍ, CO ŘÍKAJÍ VŠICHNI.

 

Jaké informace každým okamžikem přijímáme?

Kdo opravdu TVOŘÍ naše myšlenky?

 

MNOHÉ ČINNOSTI dělá naše lidské tělo dříve (přibližně o 1/5 sekundy), NEŽ SE KONKRÉTNÍ IMPULS DOSTANE DO MOZKU A než se jím MOZEK ZAČNE PATŘIČNĚ ZABÝVAT (každý to jistě známe, uděláme něco nevědomě a až po chvíli si uvědomíme, co že jsme to vlastě udělali, vyřešili, vymysleli, zvládli nebezpečnou situaci - jen díky tomu, že jsme "nepřemýšleli", že jsme nedovolili mozku, aby otupil naši přirozenost a pokřivil nejvhodnější řešení). 

Až PO tomto jednání JSOU PATRNÉ ODPOVÍDAJÍCÍ VZRUCHY V MOZKU, TEDY MOZEK TYTO IMPULSY NEŘÍDÍ, ANI JE NEVYTVÁŘÍ. JIŽ VÍCE NEŽ 10 LET MAJÍ VĚDCI K DISPOZICI TYTO VÝSLEDKY ZKOUMÁNÍ, DÍKY PŘÍSTROJŮM VYUŽÍVAJÍCÍCH MAGNETICKOU REZONANCI. TYTO PŘÍSTROJE MĚŘÍ AKTIVITU NERVOVÉ SOUSTAVY POMOCÍ MAGNETICKÉHO POLE, KTERÉ VZNIKÁ ELEKTRICKÝM TOKEM V NEURONECH - FARADAYŮV ZÁKON.

(Dříve byla tato zkoumání prováděna jen na několika univerzitách a výsledky byly utajovány. Nyní, i díky větší dostupností moderních přístrojů v nemocnicích a zájmu obyvatel, se některé tyto informace dostávají i k laické veřejnosti).

Přátelé z Vesmíru (vysoké duchovní civilizace) nám také sdělili, že myšlenky - informace přicházejí do našeho vědomí ze dvou zdrojů: přes 4. čakru (srdeční) od Prvotního Stvořitele všeho a všech (niterná komunikace "v duchu") a od ANDĚLŮ, NEBO  přes 7.čakru - slyšitelný hlas (na tuto čakru se ovšem může napojit jak Stvořitel Prvotní Všeho a Všech a Andělé, tak i PSEUDOTVŮRCI (negativní entity). Člověk neznalý, BEZ VYCIŤOVÁNÍ a bez schopnosti rozlišit pravé od nepravého tak NEROZLIŠÍ PRAVOU LÁSKYPLNOU INFORMACI OD ZLÉ PSEUDOINFORMACE, kterou vnímá jako SILNĚJŠÍ (proto ji přijme za svou a uvěří její pravdivosti). Blíže o tom, jak rozpoznat pravou myšlenku od nepravé - textík níže.   

Myšlenky od Stvořitele Prvotního všeho a všech a Andělů (pozitivních vesmírných civilizací) k nám ještě také proudí uměle vytvořenými kanály podél těla shora dolů (kanál dlouhý od úrovně ramene až po přechod trupu v končetiny). Tento komunikační kanál po levé straně trupu je utvořen uměle Anděly právě pro komunikaci s pozitivními energiemi, na pravé straně těla je tento propojovací kanál utvořen uměle Pseudotvůrci. Jeho prostřednictvím posílají negativní entity (přes antény na Měsíci) ovládací programy lidem přimo do mozku.

Nejen přes tyto kanály přijímáme neustále impulsy pozitivní i ty destruktivní, ale také přes vlastní čakry, tedy centra vědomí (blíže viz záložka léčení), přesněji řečeno přes čakry zablokované, tedy nesprávně fungující, s omezeným a narušeným tokem životní energie. Převážná část lidské populace má "otevřené" (tedy fungující) první dvě čakry - kořenovou (čakru přežití) a sexuální. (Staří lidé mají mnohdy pootevřenou pouze první čakru, pokud se uzavře zcela, nastane fyzická smrt. Tito lidé už nemají vůli k žití ve fyzickém těle).

Přátelé, nedávno jste mohli v médiích zaregistrovat článek, dokazující, že ovládací programy nepotřebují ani mozkovou tkáň, aby byly účinné a z člověka udělaly loutku. Byla zveřejněna zpráva o MUŽI, KTERÝ ŽIJE CELÝ ŽIVOT BEZ MOZKU. Jasný důkaz, že MOZEK nepotřebujeme k tomu, na co jsme si mysleli, že je nepostradatelný. JSME DOKONALE OVLÁDÁNI. Neunikla odněkud tato informace nechtěně? Přečtěte si v podzáložce "Muž žije bez mozku".

 

Už tedy víme, že mozek je jen zpracovatel, NIKOLI TVŮRCE MYŠLENEK, ideí. VĚDCI stále neví, ODKUD se tedy berou proudy myšlenek, jejich projevy jsou v těle dříve, NEŽ DOJDE K prokazatelnému NERVOVÉMU VZRUCHU V MOZKU. Vědci zjistili, že například pohyb ruky, nohy, otevření úst... to všechno se děje dříve, než zareaguje samotný MOZEK. Vědecké přístroje změřily, že mozek REAGOVAL O 1/5 SEKUNDY POZDĚJI, po motorickém vnějším projevu. Jak je to možné, když prozatím platí starý známý zákon, že MOZEK vše tvoří a řídí. Bez něj bychom nepohli ani prstem? Naši pseudovědci tyto informace, resp. nevysvětlené záležitosti samozřejmě TAJÍ, protože mají omezené - materiální, hmotné možnosti vysvětlení, jsou prakticky nepoužitelné pro poznání PRAVÉ SKUTEČNOSTI. Navíc jsou plně a pečlivě OVLÁDÁNI JEŠTĚRY Z PEKEL a tudíž SE NEMOHOU DOZVĚDĚT PRAVDU, JELIKOŽ TYTO ENTITY JIM TO NIKDY NESDĚLÍ. Ba naopak, přesvědčují je o lži, kterou mají považovat za pravdu. Negativní entity nepřipustí, aby některý z vědců začal být aktivní natolik, že by ohrozil nevědomost lidstva a jeho převrácené vnímání reality.

Lidé si však MOHOU VYBRAT VŽDY (někdo to nazývá intuicí, kterou "nemáme poslouchat", neboť jen mozek (plně ovládaný) nám správně vyhodnotí každou situaci), kterou z myšlenek přijme, ZDALI Z POZITIVNÍHO STAVU, ČI NEGATIVNÍHO STAVU.

Jak to tedy vidíte, přátelé? Jak tedy poznat, která myšlenka je VAŠE VLASTNÍ a která je zmanipulována a umě vyslaná do Vašeho mozku - a Vámi pak automaticky považována za Vaši - SPRÁVNOU? Pokud "stihnete" zachytit tu prvotní myšlenku, prvotní pocit a nedáte si ten čas, abyste si "popovídali" s mozkem, pak JSTE ZACHYTILI TU PRAVOU, PŮVODNÍ A JEDINOU PRAVDIVOU INFORMACI. PAK JSTE TO VY, KTEŘÍ ŽIJETE A TVOŘÍTE VĚDOMĚ SVŮJ ŽIVOT. Samozřejmě toto není vůbec tak jednoduché. Není jednoduché rozklíčovat, která myšlenka, informace "přišla dříve". Dokáží to praví mistři, dokáží to všechny vyvinuté vesmírné bytosti. Pokud budete opravdu chtít, pak to dokážete také vy, přátelé.

Negativní entity totiž každým okamžikem, neustále posílají každému člověku negativní myšlenky. (Sami to znáte moc dobře, přátelé. Neustále vás přepadává strach, obavy, úzkost, nespokojenost, možná také vztek, zloba, nenávist...). Negativní entity mají každého člověka doslova "naprogramovaného" na každičký den, měsíc, roky, celý život, na několik životů dopředu. Za každou cenu se budou snažit plán plnit. Jejich počitačové technologie a systémy začínají vysílat tyto impulsy hned, jakmile se člověk probudí. Rovněž ale také Stvořitel Prvotní všeho a všech a Andělé (Vesmírné pozitivní bytosti) vysílají své pozitivní myšlenky a další energie lidem.

Pro člověka, jenž se topí ve svém vlastním ovládání, je dosti obtížné ROZPOZNAT, která myšlenka je ta "pravá", pocházející z pravých světů, která "přišla" první. EXISTUJE POUZE JEDINÁ (NEBOŤ JE PRAVÁ) MOŽNOST, JAK ROZPOZNAT PRAVDIVOST MYŠLENKY A JEJÍ PŮVOD.

KAŽDÁ SVĚTELNÁ (tedy pravdivá, pravá, pozitivní) MYŠLENKA VŽDY OBSAHUJE RADOST, LÁSKU A PRAVDU.

Samotný Bůh (Stvořitel Prvotní všeho a všech, chcete-li) nám sám vzkazuje:

 

"Nejvyšší myšlenka je vždy ta, která obsahuje radost".

 

Přitom NEZÁLEŽÍ na tom, který z těchto tří kvalit, pocitů je silnější. Jsou totiž naprosto ROVNOCENNÉ. Jsou přece BOŽSKÉ. Rovněž nezáleží na tom, zda-li cítíte jeden, nebo všechny tři tyto pocity "pravosti". Kdykoli pocítíte při svém jednání, myšlení nebo třeba rozhodování radost, lásku nebo pravdu, buďte si zcela jisti, že konáte, jednáte, myslíte nebo se rozhodujete SPRÁVNĚ. Žijete přesně tak, jak jste vždy chtěli a v souladu se svou pravou - duchovní - podstatou. Blížíte se DOMŮ.

Může se vám také stát, že nezachytíte pravé pocity - radost, pravdu a lásku ve svém bytí. Necháte tyto pocity (ať už vědomě nebo nevědomě) "odejít" a počkáte, co Vám "sdělí" Váš MOZEK. Pokud tedy vyčkáte na tuto fázi, MOZEK Vám NIKDY NEVYBERE informaci, KTERÁ OBSAHUJE PRAVDU, RADOST NEBO LÁSKU.  Tuto schopnost lidského mozku mají PSEUDOTVŮRCI plně pod kontrolou. Toto mozek NIKDY NEUČINÍ. Je naprogramovaný tak, aby kalkuloval a za správnou informaci vyhodnotil pouze tu, jejíž následné zpracování povede k výhodě, moci, zisku. Pokud tedy vyčkáte, je všechno VAŠE VLASTNÍ DÁVNO PRYČ. Pak už jste PŘIJALI A ZPRACOVALI IMPULSY NEGATIVNÍCH ENTIT, Váš mozek informaci dále zpracovává dle naprogramovaných možností a výsledek - VAŠE NEGATIVNÍ, CHYBNÁ VOLBA PŘESNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ ZÁMĚRŮM PSEUDOTVŮRCŮ. A ta není nikdy pozitivní, přátelé, protože již víte, KDO jsou pseudotvůrci.

Shrňme si tedy, přátelé, že každým okamžikem přicházejí lidem do mozku informace jak z pozitivního Nebe, tak z negativního "PEKLA". Vždy je na každém z nás, co si vybereme. MOZEK KALKULUJE, MOZEK NEZNÁ LÁSKU - JEDINOU ENERGII ŽIVOTA. NEZAPOMEŇTE NA TO, PŘÁTELÉ, VE CHVÍLÍCH, KDY SE ROZHODUJETE, CO CHCETE UDĚLAT A JAK CHCETE ŽÍT.

(Je na místě ještě zmínit další skutečnost týkající se schopností člověka. Tato schopnost je pozemšťany využívána jen minimálně, jak by také ne, když se lidé nechtějí probudit ze spánku a odpoutat se od lží negativního stavu. Schopnost souvisí se SKUTEČNOSTÍ, že NEEXISTUJE ČAS. Vše PROBÍHÁ V JEDNOM OKAMŽIKU - minulost, přítomnost i budoucnost. Z tohoto pohledu (a jediného skutečného) EXISTUJE POUZE PŘÍTOMNOST (blíže viz čteníčko, například Hovory s Bohem). Je tedy pochopitelné, že člověk se může "napojit" na to, čemu říkáme "minulost" a "budoucnost". Člověk má možnost nahlédnout například do "budoucnosti" a díky této zkušenosti se poučit a s uvědoměním lépe zvládnout životní zkoušky. Avšak i v této záležitosti  Pseudotvůrci pečlivě zapracovali, neboť tato schopnost (přirozeně pocházející od Stvořitele Prvotního všeho a všech) by mohla být z pohledu PSEUDOTVŮRCŮ velice nebezpečnou zbraní využitelnou pro nim samotným. Proto pseudotvůrci pečlivě zablokovali a omezili tuto naši schopnost individuálního "cestování v čase"). Bližší informace také k tomutu tématu Vám rádi sdělíme při setkáních nebo na přednáškách.

 

A PROČ SE TYTO INFORMACE BĚŽNĚ NEDOZVÍDÁME, například v MÉDIÍCH (natož v základních vzdělávacích institucích)?

 

Odpověď asi znáte, přátelé.

Tyto informace se velice obezřetně tají (mocnými tohoto světa, primárně samozřejmě těmi MIMO tento svět). Pokud jsou k dispozici jakékoli podrobné výzkumy, pak se veřejnost nikdy nedozví, co je uzamčeno pod zámkem "PŘÍSNĚ TAJNÉ", "KONTROLOU V ZÁJMU NÁRODNÍ BEZPEČNOSTI" apod.

Leda že by se našel uvědomělý jedinec z řad těchto vysoce postavených organizací a chtěl promluvit. Ovšem co by jej po tomto hrdinském činu čekalo, je Vám určitě jasné, přátelé. (Vzpomeňte například na REPORTÉRA A HLASATELKU jedné nejmenované Slovenské televizní stanice, kteří vloni dostali okamžitou výpověď za to, že natočili a následně odvysílali "necenzurovanou" reportáž o CHEMTRAILS. Lidé dostali jedinečnou příležitost dozvědět se šokující pravdu o tom, jak probíhá CÍLENÁ OTRAVA LIDSTVA PO CELÉM SVĚTĚ! (BLÍŽE VIZ CHEMTRAILS). Děkujeme jim za jejich pozitivní čin, který je součástí šíření Pravdy mezi nevědomý lid.

Co k tomu dodat? Snad jen, že KAŽDÝ DOBRÝ SKUTEK MUSÍ BÝT PO ZÁSLUZE NÁLEŽITĚ POTRESTÁN. (Zákon negativního stavu)

A tak bezpečnostní organizace všech národů a armády dále pokračují v tajných výzkumech, mocní pokračují a zdokonalují OVLÁDACÍ PROGRAMY a získávají tak stále VĚTŠÍ A VĚTŠÍ MOC NAD LIDMI. PŘIBÝVAJÍ TAK NÁSTROJE NA OVLÁDÁNÍ LIDÍ - VŠE POKRAČUJE PŘESNĚ PODLE PLÁNU...

JAK OVLADATELNÝ A NEDOKONALÝ JE NÁŠ zprzněný MOZEK - PSEUDOMOZEK...

Děti - žáci jsou primární, nejpočetnější, pro negativní stav "nejdůležitější" a "nejbezpečnější" skupinou, které je nezbytné narvat co nejdříve a co nejpevněji do mozků jednu LEŽ za druhou a využít tak jejich schopnost přijímat hotové pravdy - čím dříve budou vědět, jak se věci mají (byť se tak nemají a jsou přesně naopak), tím silnější základ (a menší riziko, že by je v budoucnu napadlo zpochybnit to, "co se přece učí každý") pro dokonalé celoživotní ovládání skrze další a další ovládací programy a celoživotní pasivní příjem lží - pseudopravd předkládaných společností je postaven.

Tím více otroků po boku NEGATIVNÍHO STAVU bude stát v okamžiku konečného zúčtování na Zemi.

MOCNÍ TOHOTO SVĚTA (POD TAKTOVKOU MOCNĚJŠÍCH MIMO NÁŠ SVĚT) ROZHODUJÍ O TOM, CO SE BUDE UČIT, CO BUDE V OSNOVÁCH ŠKOL.

ROZHODUJÍ JAKO JEDINÍ O TOM, CO SE ŽÁCI DOZVĚDĚT MAJÍ A CO SE DOZVĚDĚT NIKDY NESMÍ.

DĚJINY A VEŠKERÉ SPOLEČENSKÉ UDÁLOSTI SVĚTA (jejich příčiny, projevy i důsledky, souvislosti jen ty, které je "žádoucí" vědět) JSOU PŘEDEM ZÁMĚRNĚ UPRAVOVÁNY A POTÉ ZADÁVÁNY DO PŘEDEPSANÝCH ŠKOLNÍCH OSNOV, VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ (ZÁVAZNÝCH) A VŠECH VÝUKOVÝCH MATERIÁLŮ (povinných, resp. těch, které jsou "povoleny" k účelu výuky na tom či onom stupni škol) TAK, ABY SE HODILY DO POSTUPNÉHO PLÁNU MOCNÝCH.

KONTROLNÍ SYSTÉM FUNGUJE. OMYL NENÍ MOŽNÝ.

VAŠE DĚTI SE NIKDY NEBUDOU VE ŠKOLE UČIT PRAVDU.

A NEGATIVNÍ STAV SI TO POTUPLOVAL: DOSPĚLÍ SE TAKÉ NIKDY NEDOZVÍ PRAVDU. NIKDO JIM JI NESMÍ POVĚDĚT. INSTITUCE, MÉDIA, NIKDO.

O to se NEGATIVNÍ STAV DOBŘE POSTARAL. OVLÁDACÍ PROGRAMY (peněžní, náboženství, zábava, požitky, moc) FUNGUJÍ v podstatě "samy" AŽ DO SMRTI ČLOVĚKA.

JDE VIDĚT, ŽE ZÁKLADY BYLY POLOŽENY OPRAVDU PEVNÉ.....

"Říkají to všichni. (Učili jsme se to ve škole...) Tak je to pravda..."

Jak myslíte, lidé, VAŠE VOLBY jsou těmi, které UTVÁŘÍ VÁŠ ŽIVOT A VŠECHNY OKOLNOSTI V NĚM.

 

A tak bezpečnostní organizace všech národů a armády dále pokračují v tajných výzkumech, mocní pokračují a zdokonalují OVLÁDACÍ PROGRAMY a získávají tak stále VĚTŠÍ A VĚTŠÍ MOC NAD LIDMI. PŘIBÝVAJÍ TAK NÁSTROJE NA OVLÁDÁNÍ LIDÍ - VŠE POKRAČUJE PŘESNĚ PODLE PLÁNU...

JAK OVLADATELNÝ A NEDOKONALÝ JE NÁŠ zprzněný MOZEK - PSEUDOMOZEK...

 

Přejeme Vám klidné přijímání pravdy a odvahu šířit tyto informace dále,                                                                                                                                                                                                                                    aby měl každý možnost záchrany.

S láskou a radostí                                                                                                                                                                                                                            Světelní přátelé, Auron, Ema

 

Přátelé, nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také Vám rádi ukážeme cestu, po které se dostanete Domů. Nabízíme Vám nejen životně důležité informace, ale také řešení Vašich problémů, neboť všichni jsme jeden celek a je tedy v zájmu všech bytostí (nejen na naší planetě Zemi) všechny individuální problémy odstranit, rozpustit.

Veškeré souvislosti zde uvedených informací s Vaším životem Vám rádi vysvětlíme a poradíme Vám, kam se vydat, abyste našli to, co celý život hledáte.

Klidně se ptejte, my Vám budeme rádi naslouchat...