Milí přátelé,

 

už opět víte, že není otázka, na kterou by jste neměli nebo nemohli znát odpověď. Neexistuje nic tajného, nic nedostupného, nic zakázaného...

Neexistuje nic než láska.

 

Ten, kdo hledá, vždy najde. Najde - právě proto, že hledá. K pravdě, kterou hledáte, se dopracujete VŽDY, pokud ji budete chtít opravdu upřímně poznat.

Jste na správné cestě. Není náhoda, že tady něco hledáte. Možná to najdete tady.

Možná, že tady to vše "jen" začne...

 

Jsme rádi, že můžeme podpořit Vaši upřímnou snahu najít odpovědi na Vaše otázky, ať jsou jakékoli.

Je možné, že je najdete právě v některé z knih, které Vám nabízíme (stačí si je stáhnout, samozřejmě zdarma). Knihy najdete přibližně rozděleny podle témat, kterými se zabývají. Snadněji tak můžete najít právě tu SVOU, kterou tak dlouho HLEDÁTE.

Nebude náhoda, že ji NAJDETE.

Věříme, že najdete co hledáte.

Přátelé, nezapomínejte, že žádná literatura není 100% pravdou, kterou budete chtít najít a přijmout za svou. Nezapomínejte, že se nacházíme na PLANETĚ NULA, v Zóně vymístnění, kde NENÍ MOŽNÉ PŘEDLOŽIT PŘÍMO (NA JEDNO MÍSTO) VEŠKEROU STOPROCENTNÍ PRAVDU. Stoprocentní pravdu se dozvědět samozřejmě můžeme, avšak jedinou možností je upřímná snaha a nezištná touha se k této pravdě dostat. (Nezapomínejte, že sami jsme zavrhli Nejvyššího a pouze naše uvědomění a zvládání životních zkoušek (jednou z nich je také aktivní hledání pravdy VYCIŤOVÁNÍM A NITERNOU KOMUNIKACÍ) jsou nezbytné pro náš návrat do Pravého Stvoření.) Stvořitel Nejvyšší nám ZDE zanechal příležitosti, jak se k Pravdě dostat. Je pochopitelné, že tato Pravda se nikdy nemůže vložit do pouhé literatury. TAK JEDNODUCHÉ TO PŘECE BÝT NEMŮŽE. TAK JEDNODUCHÉ TO NEGATIVNÍ STAV NEMŮŽE MÍT. JAK BY TO ASI DOPADLO, CO MYSLÍTE? Nezapomínejte, že knihy psali lidé, kteří rovněž hledali, nalézali a opět hledali dále. Navíc nejrůznější úpravy, překlady, větná spojení neexistující doslova v jiném jazyce a spousta dalších možností zpryznění přijatých informací nemohou zachovat jejich pravý původ a přesnost. A co více - Stvořitel Prvotní Všeho a Všech nám posílá nápovědu, že jedině vlastním vyciťováním dojdeme k Pravdě. To přece dokazuje smysluplnost ZÁKONA NEJVYŠŠÍHO - ZÁKONA LÁSKY. Proto nikdy nedostaneme do ruky knihu, která je zcela "pravdivá".

Bez vyciťování, bez toho, abychom byli sami sebou a nemuseli dělat vůbec nic, než číst, se Domů tak brzy nevrátíme. Neboť tyto vlastnosti a schopnosti jsou zcela primární, dokazující naši vlastní podstatu. Jsou nezbytné k SAMOTNÉMU ŽIVOTU. Dokud si tedy nevzpomeneme, že je máme, a nebudeme je používat, pak budeme v zajetí ovládacích programů Pseudotvůrců, kteří se samozřejmě (jak už víte), velice pilně snaží, abychom zapomněli a hlavně POPŘELI, ŽE JSME KDY TYTO SCHOPNOSTI MĚLI A ŽE JE POTŘEBUJEME K VĚČNÉMU ŽIVOTU. Víte, že nás přesvědují o pravém opaku (existuje jen hmota, pravda je lež a lež je pravda, váš život i zdraví jsou podmíněny - penězi, otrockou prací, úspěchem, mocí...)

 

JE TO TEDY NA VÁS, PŘÁTELÉ. Žádné informace v knihách nejsou pravdivé zcela, je POUZE NA VAŠEM VYCIŤOVÁNÍ, která informace se shoduje s VAŠÍ VLASTNÍ PRAVDOU a která ne. VYCIŤUJTE, KOMUNIKUJTE S VESMÍRNÝMI PŘÁTELI a se STVOŘITELEM PRVOTNÍM A DŮVĚŘUJTE SVÉMU SRDCI.

 

Přes tyto skutečnosti Vám nabízíme knihy, které vznikly na základě komunikace pozemšťanů s Vesmírnými přáteli nebo přímo se Stvořitelem Prvotním Všeho a Všech, a proto JE JEJICH PRAVDIVOST VELICE VYSOKÁ. Předkládáme pouze knihy s pravdivostí (potvrzenou od našich - vašich Vesmírných přátel) 90% a více. Například nejvyšší pravdivost je u knihy Poslové úsvitu (99,5%), dále "Hovory s Bohem I, II, III (96,5%), Přátelství s Bohem, Přijímání Boha (obě 96%). (Pozor, například BIBLE je pravdivá pouze z 30%! Blíže k tomuto v záložce Zrada křesťanství, také v klíčové světelné knize Nové Zjevení Pána Ježíše Krista).

 

Světelná literatura, kterou vám nabízíme na tomto webu (www.vesmirna-pravda.eu, www.vsechno je jinak.eu) v původních zpracováních v záložce Světelné čteníčko, má pravdivost mezi 90 a 99,5 %. (Informace o pravdivosti světelných knih získali pozemšťané z různých míst na Zemi od našich Vesmírných přátel a Stvořitele Prvotního Všeho a Všech, v rámci jejich vzájemných osobních setkání nebo v rámci jejich vzájemné telepatické komunikace).

Vzhledem k nižší pravdivosti (90 až 95%) některých zde nabízených klíčových světelných zdrojů jsme některé literární zdroje na základě naší niterné komunikace s Vesmírnými přáteli a Prvotním Stvořitelíčkem Všeho a Všech podrobili podrobnému rozboru a následně některým úpravám. Některé statě, odstavce, věty či slova některých literárních zdrojů, které uvádíme již zpracované zde na webu přímo v rámci jednotlivých kapitol (záložek a podzáložek), se tak mohou odlišovat od původního literárního zdroje (který nabízíme v nezměněné podobě zde ve Světelném čteníčku).

Veškeré tyto úpravy vykonáváme na základě našeho vyciťování Nejvyšší Pravdy a niterné komunikace s Anděly Světla a Stvořitelíčkem Prvotním Všeho a Všech, a to za účelem předávání co nejpřesnějších světelných informací vám, lidem na planetě Zemi, obzvláště pak těm, kteří stojí na počátku své duchovní cesty, kteří se teprve rozpomínají na svou duchovní podstatu a pro které je velice obtížné nalézat ve spleti dominujících negativních energií a falešných informací na Zemi informace pravdivé, pozitivní, světelné - informace pocházející z duchovních sfér, ty Pravé.

Veškeré prováděné úpravy v těchto zdrojích nikdy nezasahují do obsahu, tématu uvedených informací. Týkají se v převážné většině formy (pokoušíme se o srozumitelnější vysvětlení, někdy také podrobnější s vyjádřením klíčových souvislostí), dále stylistických úprav, v některých případech však také věcných událostí, klíčových faktů, vyjevené Nejvyšší Pravdy, které jsou v původních zdrojích nesprávně (zkresleně či nepřesně) uvedeny, vysvětleny a prezentovány.

Některé literární zdroje, které uvádíme v jednotlivých záložkách tohoto webu, jsme tedy upřesnili, blíže vysvětlili, někdy také opravili objevená nepravdivá, nesprávná tvrzení, nepravdivé či zkreslené infomace. Proto se některé části (někdy jen věty, slova) textu literárních zdrojů uváděných na tomto webu v rámci záložek (podzáložek či jejich částí) mohou lišit od původních literárních zdrojů nabízených v nezměněné podobě zde ve Světelném čteníčku.

 

Jak už jsme však uvedli, přátelé, stoprocentní pravdivost žádných světelných informací, není tady na Zemi ze závažných důvodů (a pro nás, lidské bytosti z důvodů naprosto klíčových a podmiňujících naši záchranu ze zajetí negativního stavu zde na Zemi, v temném vesmíru, v zóně vymístění) možná.

ZBYTEK JE TEDY NA VÁS, přátelé.

 

VAŠE DUŠE ZNÁ NEJHLUBŠÍ A NEJVYŠŠÍ PRAVDU.

VAŠÍ DUŠE JE NEKONEČNÝM VESMÍREM.

Je v nejvyšším zájmu všech lidských bytostí zde na planetě Zemi propracovat se za svůj pozemský život k odpovědím na otázky týkající se samotného smyslu jejich BYTÍ. Toto je jediným cílem každého člověka.

Přátelé, Vy sami jste PODSTATA BOŽÍ, vy Pravdu znáte. Jen jste na ni zapomněli (vědomě a záměrně).

Hledejte ji také v knihách, pokud tam je. Pokud tam není, nenechte se oklamat pravdou falešnou.

Pokud ji nenajdete, hledejte ji jinak - KOMUNIKUJTE SE STVOŘITELÍČKEM NEBO S PŘÁTELI Z VESMÍRU, SE SVĚTELNÝMI BYTOSTMI, KTERÉ TOUŽÍ VÁM PŘEDAT PRAVDU A KTERÉ SE TĚŠÍ NA VAŠE PŘÁTELSTVÍ.

 

Způsob, jakým můžete sami komunikovat s Vesmírnými lidmi (Anděly Světla) předkládáme v podzáložce Spojení s vesmírnými - záložka Vesmírní přátelé. Můžeme Vám je také sdělit při osobním setkání nebo na přednáškách. 

 

Informace, která se shoduje s Vaší vnitřní pravdou Vás dovede Domů. Informace, které se s vaší pravdou nebudou shodovat (nebudete cítit, že jsou pravdivé, třebaže by jste jim rádi uvěřili - pozor, nečtěte mozkem, už přece víte, co mozek umí a co ne), Vás stejně k Vaší vlastní pravdě dovedou. Protože díky nim začnete hledat a VŽDY NAJDETE. Takže ať už budete číst cokoli, věřte, že to nebude náhoda. Vaše duše Vás přivedla k těmto informacím, protože ví, kam chce jít. Jakou cestu si zvolíte, záleží zcela na Vás. A neúspěchu vaší cesty se určite NEBOJTE, přátelé. 

Víte přece, že neúspěch NEEXISTUJE. Výsledek je jistý. VŽDYCKY SE VRÁTÍTE DOMŮ. Na Vás pouze je, po jaké cestě a za jak dlouho...

 

Zdroj literatury ke stažení na tomto webu: www.andele-svetla.cz

Veškeré světelné informace (jak na tomto, tak na výše uvedeném) jsou doporučeny k volnému šíření. Žádná autorská práva společně "nevedeme" (toto je produkt pouze negativních entit za účelem zisku, moci a ovládání ostatních).

 

Na výše uvedeném webu je pro Vás k dispozici spousta dalších knih - stačí si jen vybrat a...vydat se na cestu DOMŮ...

V případě, že se Vám nepodaří stáhnout nějakou knihu, klidně nám napište, rádi Vám zašleme e-mailem (formát pdf, word).

 

Přejeme Vám krásné rozpomínání...

Ema a Auron